Pierwsze posiedzenie Starogardzkiej Rady Sportu

23 maja w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Mickiewicza, odbyło się I posiedzenie Starogardzkiej Rady Sportu powołanej przez Prezydenta Miasta na kolejną kadencję. Przewodniczącym Rady został Adam Sobiecki a jego zastępcą Piotr Szulc.

Ponadto w skład Rady weszli: Lucyna Petka, Łukasz Rusiewicz, Tomasz Janowicz, Agnieszka Szweda-Princ, Marzena Klein, Sylwia Ossowska, Rafał Prus, Agnieszka Klecha, Wojciech Myszk, Andrzej Grabowski, Paulina Godlewska, Brygida Nowacka, Oskar Kotowski i Krzysztof Piątkowski.

– W imieniu całej lokalnej społeczności bardzo dziękuję za to, że chcecie podjąć się tego zadania mimo tego, że jesteście bardzo zajęci. Mam nadzieję, że w tym składzie wypracujecie takie rozwiązania, które będą przydatne dla starogardzkiego sportu. Tego życzę sobie, Państwu i mieszkańcom – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Starogardzka Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach, dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim. Została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starogard Gdański Nr 228/05/2024 z dnia 20 maja 2024 roku.
W posiedzeniu uczestniczył również Leszek Krzykowski z Wydziału Planowania i Urbanistyki, który przedstawił Radzie projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Starogard Gdański na lata 2024-2035. Został on pozytywnie zaopiniowany przez członków Rady.