Obrady Rady Seniorów

8 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Rady Seniorów działającej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański. Na spotkaniu obecny był zastępca prezydenta miasta ds. społecznych, Maciej Kalinowski.

Na spotkaniu, Anna Drężek, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej przedstawiła zakres i formy pomocy seniorom w trakcie pandemii a także opowiedziała o sytuacji osób bezdomnych. Starogardzki MOPS współpracuje ze schroniskami prowadzonymi przez stowarzyszenia i towarzystwa, które niosą pomoc ludziom bezdomnym a także ze Strażą Miejską i Policją w zakresie opieki nad nimi.
Rada Seniorów, na czele z przewodniczącym Bogdanem Adamem, podjęła dyskusję nad koniecznością wystosowania apelu do seniorów w sprawie szczepień przeciw COVID-19.
Sekretarz rady, Jan Brdak opowiedział o działalności Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w okresie pandemii.
Członkowie rady zaproponowali wspólne koncerty seniorów z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej, które mogłyby odbywać się w Parku Miejskim oraz poruszyli temat organizacji ogólnodostępnego punktu z książkami na terenie miasta. Było to pierwsze spotkanie członków rady od czasu wybuchu pandemii.

Spotkanie członków starogardzkiej Rady Seniorów.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl