Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

Od 24 do 26 września w Oddziale ZUS w Gdańsku odbędą się Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Eksperci niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung (DRV) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), będą udzielać bezpłatnych porad w języku polskim i niemieckim.

Międzynarodowe Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego skierowane są do każdego, kto obecnie lub w przeszłości pracował lub prowadził działalność w Niemczech. Z porad mogą także skorzystać mieszkający w Polsce obywatele Niemiec. Udział w Międzynarodowych Dniach Poradnictwa Emerytalno-Rentowego to doskonała okazja aby uzyskać informacje w sprawach dotyczące ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Polsce i w Niemczech oraz indywidualnych programów emerytalnych w Niemczech. Specjaliści odpowiedzą także na pytania dotyczące zasad zaliczania okresów pracy, czy trybu składania wniosków o świadczenia z Niemiec. Zainteresowani dowiedzą się, jakie dowody należy dołączyć do wniosku i co mogą zrobić, jeśli utracili potrzebne dokumenty. Podczas dyżuru będzie można się również dowiedzieć co wpływa na wysokość świadczenia i kiedy mają zastosowanie przepisy prawa europejskiego. Zaletą międzynarodowego poradnictwa, poza bezpośrednim kontaktem z niemieckimi urzędnikami, jest możliwość weryfikacji danych w systemie informatycznym niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej – eksperci będą „on-line”.

Zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnych porad zachęcamy do uzgodnienia terminu spotkania z doradcą pod numerem telefonu 58 307 86 12 lub 50 307 86 13, lub pod adresem e-mail dniporadnictwa.gdansk.zus.pl

Porady będą udzielane w siedzibie Oddziału ZUS w Gdańsku przy ul. Chmielnej 27/33 we wtorek i w środę (24 i 25 września) w godzinach 9.00 do 17.00, natomiast w czwartek (26 września) od 9.00 do 16.00.
Poradnictwo będzie odbywać się w języku niemieckim i polskim.

Uwaga, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, warto też pamiętać o dokumentach ubezpieczeniowych.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl