Żądny wiedzy? Przyjdź na Kociewski Festiwal Nauki

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu starogardzkiego, dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy 6 października br. do udziału w Kociewskim Festiwalu Nauki.

Nauka nie musi zamykać się jedynie w księgach i teoriach naukowych. Można ją połączyć z ciekawą zabawą. To właśnie ma na celu organizowany 6 października 2016 w Starogardzie Gdańskim Kociewski Festiwal Nauki.

KFN to jednodniowa impreza popularno-naukowa organizowana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”. Ma na celu upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w atrakcyjnej formie. Ma rozwinąć ciekawość świata i dać radość z jego poznawania oraz przyczynić się do popularyzacji osiągnięć naukowych, edukacyjnych, artystycznych, sportowych oraz technologicznych.

Uczestnicy Festiwalu mają zwrócić uwagę na wartość i przydatność badań prowadzonych w licznych laboratoriach i instytucjach naukowych. Być może w przygotowanym programie imprez znajdą propozycje, które rozbudzą chęci do zdobywania i pogłębiania ich wiedzy.

Imprezy festiwalowe odbywać się będą równocześnie w kilku lokalizacjach – I i II LO, Technikum w Owidzu, Grodzisku Owidz, Galerii „Neptun”, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Bibliotece Miejskiej, Gerdins Cable System, Gillmet oraz Steico CEE w Czarnej Wodzie. Udział we wszystkich imprezach festiwalowych jest bezpłatny.

  • program-kfn
    Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes” współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim – Wydziałami Biologii, Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziałem Historyczny oraz Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii oraz starogardzkimi i gminnymi instytucjami: I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, Technikum w Owidzu, Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwem Starogard Gdański, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Grodziskiem Owidz. W organizację imprez festiwalowych włączyły się również lokalne przedsiębiorstwa: Gerdins Cable System, Gillmet, Steico CEE i Galeria „Neptun”.

Festiwal organizowany jest przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Powiatu Starogardzkiego, Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Starogardzki, Prezydent Miasta Starogard Gdański, Wójt Gminy Starogard Gdański. Wyłącznym partnerem merytorycznym Kociewskiego Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Gdański. Partnerem medialnym wydarzenia jest „Dziennik Bałtycki”.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl