Jakie wydatki czekają Gminę w przyszłym roku? – projekt budżetu na 2016

15 listopada br. minął termin przedłożenia Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku projektu uchwały budżetowej na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.

Finansowa transparentność w dialogu z mieszkańcami

30 listopada 2015 roku w kinie „Sokół” o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Starogardu Gdańskiego. Wszystkim zainteresowanym starogardzianom władze miasta przedstawią założenia budżetowe na 2016 rok oraz plany inwestycyjne Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Oświata i edukacja najbardziej kosztowna

Budżet Starogardu na rok 2016 zakłada dochody na poziomie prawie 151 mln zł, a wydatki na ponad 145 mln zł.
Przyszłoroczny budżet Starogardu nie będzie łatwy, ale będzie realny i stabilny – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak. W przyszłorocznym budżecie planowana jest nadwyżka budżetowa, która pozwoli zmniejszyć zadłużenie miasta na koniec roku 2016 do kwoty 50 mln zł.

Wydatki bieżące w 2016 r. planowane są na poziomie 128,8 mln zł. Najwięcej – ponad 60 mln zł, czyli około 41,6 proc. wszystkich wydatków – kosztować będzie oświata i edukacyjna opieka wychowawcza, przy subwencji oświatowej wynoszącej tylko 31,7 mln zł. Pomoc społeczna pochłonie ok. 28 mln zł (19 proc. wydatków). Wydatki majątkowe to kwota 16,5 mln zł.
Jak poinformował skarbnik miasta Dariusz Denis – udział budżetu Starogardu we wpływach z podatków PIT i CIT szacuje się na 32 mln zł. Dochód łączny z podatków wyniesie 70,49 mln. zł, co stanowi niemal 47% wszystkich wpływów do miasta.

Jakie inwestycje w 2016 roku?

Na inwestycje Starogard przeznaczy w 2016 roku 16,5 mln zł. Ta kwota będzie powiększona o środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa – powiedział Przemysław Biesek-Talewski, odpowiedzialny za inwestycje zastępca prezydenta. Jedna trzecia tej kwoty przeznaczona zostanie na inwestycje strategiczne, a dwie trzecie na mniejsze zadania, mających wpływ na komfort życia w mieście – kontynuował wiceprezydent.
Projekt budżetu przewiduje ok. 8,8 mln zł na inwestycje z zakresu dróg i komunikacji. Do najważniejszych przyszłorocznych inwestycji należeć będą m.in.:
1) przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Lubichowskiej do ul. Pelplińskiej,
2) rozpoczęcie prac przy przebudowie Rynku,
3) rozpoczęcie prac przy budowie węzła integracyjnego,
4) zakończenie prac projektowych nad opracowaniem „Studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego
Pozostała pula ma być przeznaczona m.in. na modernizację/przebudowę ul. Krasickiego, budowę ul. Rodziny Czosków – etapII, modernizację chodników i opracowanie szeregu dokumentacji technicznych.

Rada Miasta planuje przyjąć budżet na sesji 21 grudnia.

budzet-wykres2

BudzetMiasta-spotkanie-A4

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl