Zadbaj o swoje serce

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku zaprasza do udziału w programie „Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego” (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne. Jego celem jest wzrost świadomości oraz stopnia wykrywania chorób
układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji osób obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną.

Grupą docelową są pacjenci powyżej 18. roku życia aktywni zawodowo, bezrobotni gotowi do podjęcia pracy, nieleczący się w ciągu ostatnich 5 lat na chorobę układu sercowo-naczyniowego, jak również niekorzystające z obecnie realizowanego Programu ChUK (NFZ). Programem nie mogą być objęte osoby z już zdiagnozowaną i leczoną chorobą o podłożu kardiologicznym. Zwłaszcza nadciśnieniem tętniczym i wcześniej stwierdzonym podwyższonym poziomem LDL.

Zgłaszać się można:
– mailowo: kordian@uck.gda.pl
– telefonicznie: 730-825-925

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach https://kordian.uck.pl/  oraz https://uck.pl/wspolpraca/programy-zdrowotne/kordian.html