Zabytek odzyska swój blask

Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA wyremontuje budynek przy ul. Kościuszki 65.  Ma na to 7,5 miesiąca.  Po remoncie dawna szkoła nr 5 będzie siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny. Prace budowlane ruszą na początku kwietnia. Ich koszt to  prawie 2 mln złotych. Projekt jest elementem rewitalizacji śródmieścia.

Budynek przy ul. Kościuszki 65 został wzniesiony przed 1939 rokiem. Wpisany jest do gminnego rejestru zabytków. Na początku działała w nim preparanda, czyli szkoła uzupełniająca dla młodzieży, która nie ukończyła 7 klas szkoły podstawowej, a przygotowywała się do zawodu nauczyciela. Później przez wiele lat mieściła się w nim  specjalna szkoła podstawowa nr 5. Od kilku lat obiekt jest niezagospodarowany. Aby ocalić zabytek przed zniszczeniem, władze miasta objęły go projektem pn. „Rewitalizacji Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Po remoncie ma być siedzibą Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny.

 

 Prezydent Janusz Stankowiak podpisuje umowę z Andrzejem Stella -właścicielem firmy PH STELLA, która przebuduje budynek przy ul. Kościuszki 65.  W spotkaniu uczestniczył zastępca prezydenta miasta ds techniczno-inwestycyjnych Przemysław Biesek -Talewski. / fot. Magdalena Dalecka/

 – Ze starego gmachu szkolnego pozostanie tylko bryła zewnętrzna – informuje wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. – Zmieni się funkcja i przeznaczenie budynku.  Planujemy zakończyć remont pod koniec tego roku, tak , aby Centrum ruszyło od stycznia 2019 roku. 

Do przetargu na przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 65 przystąpiły trzy firmy ze Starogardu Gdańskiego. Wygrało Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella oferując najniższą cenę. W środę 28 marca prezydent Janusz Stankowiak podpisał umowę z  wykonawcą.

Andrzej Stella właściciel P.H. STELLA/ fot. Magdalena Dalecka/

– Prace planujemy rozpocząć zaraz po świętach, w pierwszym tygodniu kwietnia – powiedział Andrzej Stella. – Będziemy chcieli jak najszybciej uporać się z zadaniem, żeby było jak najmniej zamieszania.

Kompleksowa przebudowa obejmie ściany, stropy i dach. Odnowiona zostanie elewacja budynku. Wymienione zostaną drzwi, okna, sufity i posadzki. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku będzie wyrównane z poziomem terenu. W środku 3 z 4 toalet będą dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a na piętro będzie można wjechać windą osobową. W celu zachowania ochrony czystości powietrza wykonana zostanie nowoczesna niskoemisyjna kotłownia gazowa, zamontowane zostaną okna o niskim współczynniku przenikalności cieplnej, a ściany zewnętrzne docieplene.

Przy budynku powstaną nowe miejsca postojowe, drogi dojazdowe i chodniki. Wokół pojawi się teren rekreacyjny w postaci skwerka, gdzie nasadzone zostaną nowe drzewa. Istniejący drzewostan nie zostanie usunięty. Na czas budowy zostanie zabezpieczany.

Cała inwestycja będzie kosztować 1 998 000 zł. 65% tych kosztów, czyli ponad 1,2 mln zł pokryje Unia Europejska ze środków EFS RPO WP 2014-2020. Budowa zakończyć się ma do 15 listopada 2018 roku.

Przez trzy lata wsparcie otrzyma 150 osób

Po przebudowie powstanie tam Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Na jego funkcjonowanie Gmina otrzymała 95% dofinansowania, czyli 2 850 000 zł. Z własnych środków dołoży jedynie kwotę 150 000 zł. W nowo powstałym Centrum kompleksową pomoc otrzymają rodziny z obszaru objętego rewitalizacją, które mają problemy opiekuńczo – wychowawcze lub nie radzą sobie z uzależnieniami czy przemocą domową, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Będzie to placówka wsparcia dziennego, w której będą odbywać się zajęcia opiekuńcze, specjalistyczne i tzw. praca podwórkowa. Dzieci i młodzież będą mogły uczęszczać do świetlicy socjoterapeutycznej, która otwarta będzie 5-6 dni w tygodniu przez 4-5 godzin dziennie po południu i wieczorem oraz w soboty. Całe zadanie realizowane jest w partnerstwie i składa się z trzech kluczowych elementów. Placówkę wsparcia dziennego poprowadzi Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes”. Zajęciami podwórkowymi zajmie się Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Starogard. Natomiast specjalistyczne poradnictwo rodzinne poprowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Łącznie w projekcie wsparcie otrzyma 150 osób. Projekt realizowany będzie przez 3 lata.

W budynku dawnej szkoły nr 5 będzie działać Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny. Pomoc otrzymają w nim osoby z obszaru objętego rewitalizacją. / fot. Magdalena Dalecka/