Zaangażowani, potrzebni, pomocni. Święto Straży Miejskiej

29 sierpnia w Polsce obchodzone jest święto Straży Miejskiej. Zostało ono ustanowione w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. określającej zasady działania straży gminnej.

Z tej okazji w siedzibie Urzędu Miasta podczas zebrania starogardzkich strażników miejskich, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak złożył im serdeczne życzenia oraz podziękowania. Wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Anną Benert wręczył także akty mianowania na ręce awansowanych Strażników Miejskich.

– W imieniu nie tylko swoim, ale także Samorządu i lokalnej społeczności, nawet tej części, która nie docenia waszej pracy, chcę Wam bardzo serdecznie podziękować – mówił Janusz Stankowiak. – Wykonujecie bardzo często pracę niewdzięczną, trudną. Życzę Wam abyście się nie zrażali, bo robicie rzeczy naprawdę bardzo dobre, potrzebne i czasami piękne, bo widzę jak pomagacie osobom niepełnosprawnym, dzieciom, angażujecie się w lokalne życie naszej społeczności – kontynuował. – Przyjmijcie raz jeszcze serdeczne podziękowania i świętujcie dziś swój dzień.

Od lewej Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Starszy Specjalista Daniel Haronek, Starszy Strażnik Daniel Doering, Starszy Strażnik Justyna Wielgosz, Starszy Strażnik Małgorzata Zgoda, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak

Na wniosek komendanta Straży Miejskiej Jarosława Cysarczyka Prezydent Miasta Janusz Stankowiak mianował: Specjalistę Haronek Daniela na stopień Starszego Specjalisty, Strażnika Doering Daniela na stopień Starszego Strażnika, Strażnika Wielgosz Justynę na stopień Starszego Strażnika, Strażnika Zgodę Małgorzatę na stopień Starszego Strażnika.

Gratulujemy.

Fot. Anna Więckiewicz