Za zasługi dla Starogardu

Filmy jego autorstwa to bez wątpienia cenne dokumenty przeszłości naszego miasta i regionu, hołd dla wielu pokoleń działaczy niepodległościowych i społeczników, sportowców, ludzi zasłużonych i godnych pamięci. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o przyznaniu Janowi Kazimierzowi Butowskiemu medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.

Przez wiele lat działalności w dziedzinie dokumentacji filmowej Jan Kazimierz Butowski zdołał stworzyć cenną kolekcję materiałów ilustrujących życie codzienne, wydarzenia lokalne oraz ważne fakty od pierwszych lat po wojnie aż do chwili obecnej. Stworzywszy własną firmę Video Film „Perfect” – wyłącznie własnym nakładem finansowym – zrealizował szereg wartościowych pod względem kronikarsko-dokumentalnym filmów oświatowych i historycznych, w większości pełnometrażowych (ok. 90 min). Są to m. in. filmy związane z dziejami Kociewia i Pomorza, a także z historią Starogardu Gdańskiego oraz najnowszym okresem życia mieszkańców stolicy Kociewia. Takie filmy, jak: Szwoleżerowie – Wojsko Polskie w Starogardzie 1920-1939 (z 1995 r.), Pod opieką św. Wojciecha (1998 r.), Był taki Starogard (1998 r.), Kazimierz Deyna 1947-1989 (2012 r.), Starogardzkim sportowcom (2013 r.), Działo się w Starogardzie: z kroniki XX wieku (2014 r.) oraz najnowszy film pt. Błękitny Generał zaślubił Polskę z Bałtykiem (2015 r.) to niezwykle ważne dokumenty historii. Ich wartość poznawcza i edukacyjna stanowi gwarancję, że dla młodego pokolenia staną się szkołą wychowania patriotycznego. Kształtują bowiem wrażliwość obywatelską, budzą głęboki emocjonalny związek z „małą ojczyzną” i jej bogatą tradycją. Autor i realizator tych filmów włożył niebagatelny wkład w promocję Starogardu Gdańskiego, gdyż jego dorobek trafił do odbiorców nie tylko w rodzimym środowisku, ale też w całym kraju i poza granicami.

Swoje zbiory prywatne Jan Kazimierz Butowski zamierza przekazać rodzinnemu miastu, aby służyły pomnożeniu jego kolekcji muzealnej. Ponadto własne opracowania muzyczne oraz wydane prywatnym nakładem publikacje i podręczniki gry na instrumentach zdecydował się ofiarować starogardzkiej Szkole Muzycznej. Tym gestem dobitnie podkreśla, iż drogie jego sercu jest środowisko kultury i społeczność Starogardu Gdańskiego – miejsca urodzenia, z którego inspirację do twórczego działania czerpał przez długie lata.

Jan Kazimierz B u t o w s k i urodził się 8 listopada 1927 roku w Starogardzie, w rodzinie o patriotycznych tradycjach. W młodości sam również angażował się w działania niepodległościowe. Podczas okupacji niemieckiej za przynależność do ruchu oporu został aresztowany i osadzony w obozie Neufietz, filii Stutthofu, skąd zbiegł i wstąpił do partyzanckiego oddziału B. Wolfa działającego w Borach Tucholskich. Za tę działalność wojenną otrzymał w 1998 r. Krzyż Kombatancki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie ukończył Wydział Instruktorski i Instrumentalny Średniej Szkoły Muzycznej w Gdańsku, następnie Studium Ludowego Instytutu Muzycznego w Łodzi. Zdobywszy wykształcenie muzyczne, pracował jako kierownik ognisk muzycznych w Gdańsku oraz instruktor Zespołu Pieśni i Tańca „Conradinum”. Ukończył też Katolickie Studium Filmowe w Warszawie.

Uchwałę o przyznaniu Janowi Kazimierzowi Butowskiemu medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” Rada Miasta podjęła podczas XLII sesji. 18 radnych głosowało „za”, 1 wstrzymał się od głosu. O wyróżnienie tej postaci z wnioskiem zwróciło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl