Za siódmą górą, za siódmą rzeką…

Fundacja LuxSfera otrzymała wsparcie na przygotowanie spotkań dla osób w wieku emerytalnym. 11 marca prezydent miasta Janusz Stanakowiak, podpisał z pomysłodawcą projektu, Szymonem Góralczykiem, umowę na dofinansowanie w kwocie 4600 zł.

Projekt zakłada animację i aktywizację osób starszych, wokół opowiadania bajek, baśni i legend. Seniorzy, będą mieli okazję wziąć udziału w warsztatach uczących sztuki opowiadania historii i wypracowania wspólnego materiału do opowiadań. Będą one realizowane w Osiedlowym Domu Kultury, przy ulicy Reymonta w Starogardzie.

Kolejna część projektu zakłada otwarte spotkania z dziećmi, między innymi w szkołach i przedszkolach, na których seniorzy opowiedzą przygotowane wcześniej bajki.

Baśnie mają uniwersalność międzypokoleniową, tak rzadką i potrzebną w dzisiejszych czasach, dlatego pomysłodawca projektu, liczy że udane spotkania pozwolą uczestnikom na kontynuowanie podobnych przedsięwzięć w przyszłości, już samodzielnie. Podobne zadanie pan Szymon realizował w poznańskim muzeum „Brama Poznania”.

Od lewej: prezydent miasta Janusz Stankowiak i Szymon Góralczyk, pomysłodawca projektu.