XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojtyły

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, 30 października odbył się XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Utworów Karola Wojtyły. Gości, nauczycieli, instruktorów, recytatorów powitał Dyrektor Szkły Tadeusz Burczyk i organizatorka konkursu Ewa Balcerzak.

Recytatorów oceniło jury w składzie:
Pani Aleksandra Wiczyńska – logopeda,
Pan Bogdan Wiśniewski – polonista, inicjator odbywającego się od kilkunastu lat festiwalu poetyckiego jego imienia ks. Janusza Stanisława Pasierba, autor wielu publikacji o życiu
i twórczość ks. Pasierba,
Pan Piotr Weintz – reżyser teatralny.

Do konkursu przystąpiło 56 uczniów
w kategorii recytacje: 26 uczniów
– szkoły podstawowe: 7 uczniów
– szkoły ponadpodstawowe: 13 uczniów

W kategorii poezja śpiewana wystąpiło 6 uczniów
Komisja konkursowa oceniała:
interpretację utworu,
kulturę słowa,
ogólny wyraz artystyczny,
adekwatność muzyki do prezentowanego utworu ( w kategorii poezji śpiewanej),

Wyniki konkursu w kategorii recytacje – szkoły ponadpodstawowe
Nie przyznano I, II, III miejsca
Wyróżnienia: Mieszko Malinowski – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Starogardzie Gd. , Sandra Paulitz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach

Wyniki konkursu w kategorii recytacje-szkoły ponadpodstawowe
I miejsce: Jakub Szczubełek – Collegium Marianum im. Jana Pawła II w Pelplinie
II miejsce: Amelia Bobkowska – II LO w Starogardzie Gd.

Wyróżnienia:
Julia Przeradzka – Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Owidzu
Kacper Szamszon – Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gd.
Wyniki konkursu w kategorii poezja śpiewana:
I miejsce: Beata Karmelita – Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie
II miejsce: Łucja Andrearczyk – ILO w Starogardzie Gd.
III miejsce: Alicja Piskorska – II LO w Starogardzie Gd.

Wyróżnienie: Anastazja Harkavchenko – Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich
w Starogardzie Gd.

Wyniki konkursu w kategorii juwenilia:
Do konkursu zgłosiło się 6 osób, przedstawiając 9 prac.
Oceniało jury w składzie: Alicja Negowska – polonistka, Anna Piekarska – polonistka oraz nauczyciel bibliotekarz i ks. Krzysztof Węsierski, katecheta
Komisja konkursowa oceniała:
– związek tekstu z tematem,
– kompozycję,
– bogactwo językowe,
– wyobraźnię twórczą

I miejsce: Lena Gomuła – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
II miejsce: Agata Walentowska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
III miejsce: Marta Alechniewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
Wyróżnienie: Julia Sobol – Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie

Wyniki konkursu w kategorii praca plastyczna – szkoły podstawowe
Do konkursu zgłoszono 24 prace.
Oceniało jury w składzie: Zofia Sumczyńska – plastyk, Krystyna Jacuk – plastyk, Michał Majewski – artysta rzeźbiarz.
Komisja oceniała:
– technikę prac,
– kompozycję,
– związek z tematem,
– pomysłowość, twórczą wyobraźnię

I miejsce: Nina Kocik – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
II miejsce: Anna Wolska – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
III miejsce: Celina Bonk – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6
Wyróżnienie: Emilia Szymanel – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6

Wyniki konkursu w kategorii praca plastyczna – szkoły ponadpodstawowe
I miejsce: Martyna Jasińska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie
II miejsce: Lidia Ryk – Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
III miejsce: Aniela Orwat – TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim

Wyróżnienia: Wiktor Zieliński – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu
Katarzyna Miłkowska – Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim
Oliwer Jedtka – TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim

Patronat honorowy:
Ks. Ryszard Kasyna – Biskup Pelpliński
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty
Kazimierz Chyła- Starosta Powiatu Starogardzkiego
Janusz Stankowiak – Prezydent Starogardu Gdańskiego
Wanda Kustrzeba – Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gd.
Ks. Wojciech Węckowski – Prezes Wydawnictwa Bernardinum
Ks. Janusz Lipski – Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Starogardzie Gd.
Patronat medialny:
Radio „Głos” – Katolicka Rozgłośnia Diecezji Pelplińskiej
„Pielgrzym” – Dwutygodnik Diecezji Pelplińskiej
,,Gazeta Kociewska”

Cele konkursu:
1. Poznanie i popularyzacja twórczości Karola Wojtyły
2. Stwarzanie możliwości indywidualnej wypowiedzi artystycznej
3. Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi
4. Pielęgnowanie mowy ojczystej

Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, karty podarunkowe do salonu Empik, nagrody książkowe i drobne upominki ufundowane przez Urząd Miasta, ks. Janusza Lipskiego – proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wojciecha, Wydawnictwo Bernardinum , Bank PKO BP, Bank Spółdzielczy. Poczęstunek zapewniła Cukiernia – Piekarnia Kropek ze Zblewa.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl