XII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie – zapraszamy do udziału

„Bezpieczne wakacje” to temat XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Dwa pierwsze etapy konkursu będą sprawdzianem wiedzy z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Finaliści będą musieli przygotować autorski projekt. Każdy, kto dotrze do ostatniego etapu konkursu, może liczyć na atrakcyjne nagrody.

Zwycięzca Olimpiady otrzyma między innymi darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. To jednak nie wszystko. Nagrody rzeczowe organizatorzy zapewniają wszystkim finalistom (w poprzednich latach wśród upominków były: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Szkolny koordynator, który przygotuje zwycięzcę Olimpiady, dostanie indeks na darmowe studia podyplomowe w GWSH.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (z wyjątkiem gimnazjów i szkół dla dorosłych). Składa się z trzech etapów. W ramach I etapu (31 stycznia 2019 r.) biorący udział w konkursie muszą wypełnić test jednokrotnego wyboru. Test w II etapie (28 lutego 2019 r.) zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Na prezentację finałową (11 kwietnia 2019 r.) uczestnicy, którzy dostali się do III etapu Olimpiady, muszą przygotować autorski projekt. W tej edycji będzie to zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji w swoim miejscu zamieszkania i zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

W konkursie może wziąć udział szkoła ponadpodstawowa z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże miejskie z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursowych zmaganiach zgłosiło wstępnie ponad 1300 uczniów. Do finału, który odbył się 22 marca 2018 r. w Starogardzie Gdańskim, zakwalifikowało się 28 osób.

Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże miejskie z województwa pomorskiego, które zgłosiły chęć udziału w konkursie.

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w XII Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją w terminie od 7 do 18 stycznia 2019 r. faksem na numer 58 346 28 11 albo drogą elektroniczną (na adres:  p.ptaszyński@sm.gda.pl) lub dostarczyć osobiście do Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60.

Ważne terminy:
– 18 stycznia 2019 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły
– 31 stycznia 2019 r. – I etap Olimpiady
– 7 lutego 2019 r. – Ogłoszenie wyników I etapu
– 28 lutego 2019 r. – II etap Olimpiady
– 7 marca 2019 r. – Ogłoszenie wyników II etapu
– 29 marca 2019 r. – Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów, zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady
– 11 kwietnia 2019 r. – Finał XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (Malbork, Muzeum Zamkowe w Malborku – Ośrodek Konferencyjny KARWAN)

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem XII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 116.

DO POBRANIA: