X Regionalny Konkurs Recytatorski Twórczości Karola Wojtyły

34 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu uczestniczyło w X Regionalnym Konkursie Recytatorskim Twórczości Karola Wojtyły. Konkurs odbył się 29 października 2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. Zorganizowała go Ewa Balcerzak – polonistka ZSE.

Występy recytatorów oceniła komisja konkursowa w składzie przewodniczący – Ireneusz Ciecholewski reżyser, współzałożyciel Teatru Kuźnia Bracka, Alicja Górecka – reżyser teatralny i instruktor recytatorski, Ks. Łukasz Wisiecki – filolog, moderator diecezjalny Domowego Kościoła Diecezji Pelplińskiej oraz Piotr Chrapkowski – muzyk.  Jury szczególną uwagę zwracało na interpretację utworu,  kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. W poezji śpiewanej dodatkowym elementem oceny była adekwatność muzyki do prezentowanego utworu.

Wyniki konkursu w kategorii recytacje – szkoły gimnazjalne

I miejsce – Agata Nowak – Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Starogardzie Gdańskim
II miejsce – nie przyznano
III miejsce – Monika Litkiewicz – Publiczne Gimnazjum w Bobowie
Wyróżnienia: Hanna Chudzik – Publiczne Gimnazjum w Kokoszkowach i Klaudia Kelsz – Publiczne Gimnazjum w Bobowie

Wyniki konkursu w kategorii recytacje-szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce (ex aequo) – Paulina Rezmer – II LO w Starogardzie Gd i Marta Zadurska I LO w Starogardzie Gdańskim
II miejsce Adrianna Walczak – I LO w Starogardzie Gd
III miejsce – Hanna Połom – Starogardzkie Centrum Kultury
Wyróżnienia: Agata Zimnak – I LO w Starogardzie Gdańskim oraz Kinga Herkt – Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Wyniki konkursu w kategorii poezja śpiewana

I miejsce – Marta Zudurska – I LO w Starogardzie Gdańskim
II miejsce – Ewa Kiełpińska – II LO w Starogardzie Gdańskim
III miejsce – Daniel Pawlak – Technikum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Uroczysta gala czyli  koncert laureatów odbędzie się 15 listopada 2015 roku o godz. 16:00 w Kościele pw. Św Wojciecha w Starogardzie Gdańskim.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – jak powiedziała organizatorka konkursu Ewa Balcerzak.  Ma na celu z jednej strony przybliżyć twórczość naszego Honorowego Obywatela  Miasta, a z drugiej dać recytatorom szanse na pokazanie indywidualnych interpretacji tych trudnych wierszy, wymagających od interpretatora sporego skupienia.
– Każdy utwór Karola Wojtyły czegoś nas uczy – potwierdziła słowa organizatorki zdobywczyni I miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych Agata Nowak. – Utwory te nie są łatwe, każde słowo jest w nich przemyślane i wymaga zrozumienia, by odpowiednio móc być zinterpretowane.
Spotkaniu poetyckiemu towarzyszyła wystawa zdjęć, dzięki którym organizatorzy i recytatorzy mogli powspominać poprzednie edycje imprez.

Konkurs odbył się pod patronatem honorowym Elżbieta Wasilenko- Pomorskiej Kurator Oświaty, Andrzeja Grzyba – Senatora RP, pisarza i poety, Biskupa Pelplińskiego ks. Ryszarda Kasyny, starosty starogardzkiego Leszeka Burczyka, prezydenta miasta Janusza Stankowiaka i proboszcza parafii św. Wojciecha – ks. Janusza Lipskiego. Patronat medialny nad imprezą sprawowała Gazeta Kociewska, Radio Głos i dwutygodnik ,,Pielgrzym”. Imprezę otworzył dyrektor szkoły Tadeusz Burczyk.
Wśród zaproszonych gości byli: Urszula Domachowska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Marek Gabriel- naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym oraz Stefan Galiński zastępca naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu.

Goscie_i_recytatorzyLaureat_kategorii_poezji_spiewanej