Wzorowo strzegą porządku

Artur Ćwikliński i Maciej Olejniczak to starogardzcy policjanci, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań służbowych w II półroczu 2017 roku osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Podczas LVI sesji Rady Miasta zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim odebrali nagrody.

asp. sztab. Maciej Olejniczak

Najlepszym dzielnicowym za II półrocze 2017 roku został asp. sztab. Maciej Olejniczak. Nie jest to jego pierwsze wyróżnienie. Policyjny mundur nosi od 18 lat. Od początku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpoczynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego pełni od 2002 roku. Nagrodzony dzielnicowy w drugim półroczu 2017 roku między innymi zatrzymał 30 osób poszukiwanych przez organy ścigania, ujawnił na gorącym uczynku 63 sprawców, którzy popełnili wykroczenie porządkowe. W 3 przypadkach odzyskał mienie utracone w wyniku przestępstwa. 10 razy interweniował  wobec chuliganów i wandali.  Ściga sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Zajmuje się ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także dba o przestrzeganie porządku w swoim rejonie służbowym.  Dzielnicowy zdobył również 17 informacji dotyczących osób związanych z popełnianiem przestępstw lub wykroczeń przeciwko mieniu. We wspomnianym okresie udzielał też pomocy 14 rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy domowej w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Asp. sztab. Maciej Olejniczak utrzymuje również stały kontakt z mieszkańcami swojej dzielnicy. We wspomnianym okresie dziesięciokrotnie uczestniczył w spotkaniach z lokalną społecznością dążąc do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

– To, że otrzymałem tę nagrodę, nie znaczy, że jestem najlepszy.  Wykonuję swoja pracę rzetelnie, najlepiej, jak potrafię, podobnie jak moi koledzy.  Robię to po części dla siebie, ale przede wszystkim dla mieszkańców, aby w Starogardzie żyło się bezpiecznie.  – powiedział skromnie Maciej Olejniczak.

sierż. sztab. Artur Ćwikliński

Drugi nagrodzony to sierż. sztab. Artur Ćwikliński. Nagrodę dla najlepszego policjanta prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim otrzymał po raz drugi. W policji pracuje 11 lat. Swoją służbę rozpoczął w 2007 roku jako funkcjonariusz Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W kwietniu 2009 roku został przeniesiony do pełnienia służby w starogardzkiej komendzie i od 9 lat jest policjantem referatu patrolowo-interwencyjnego. W trakcie patroli realizuje ustawowe zadania Policji. Reaguje wobec osób naruszających porządek publiczny, ściga sprawców przestępstw i wykroczeń oraz przeprowadza interwencje zgłaszane policji.

– Praca w policji jest dla mnie bardzo ważna. Daje mi satysfakcję i spełnienie – powiedział Artur Ćwikliński. – Zawsze staram się robić wszystko na 100%.

Obaj funkcjonariusze wykazali się wzorową służbą i dużą aktywnością w codziennych i bezpośrednich kontaktach z obywatelami miasta. Skutecznie dbali o przestrzeganie porządku publicznego. Nagrody wręczyli im w dniu 29 sierpnia br. podczas LVI sesji Rady Miasta przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski, prezydent  miasta Janusz Stankowiak oraz przewodniczący Komisji Samorządności, Porządku  Publicznego i Bezpieczeństwa Jan Strzelczyk.  

fot. Magdalena Dalecka

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl