Wyzwania i trud każdego dnia

5 września  w siedzibie Urzędu Miasta, z okazji niedawno obchodzonego święta Straży Miejskiej, Prezydent Miasta spotkał się ze strażnikami miejskimi. Podziękował im za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym.  

W roku 1997 dnia 29 sierpnia, Sejm uchwalił ustawę o strażach gminnych. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku, obchodzone jest Święto Straży Gminnych. W Starogardzie Gdańskim nad porządkiem w mieście czuwa 20 strażników.

Dziś życzenia zawodowego spełnienia, rozwoju i satysfakcji z wykonywanej pracy życzył strażnikom miejskim prezydent miasta Janusz Stankowiak. Podczas spotkania wręczył także awans zawodowy Mirosławie Rafalskiej, życząc jej wytrwałości, siły i dalszych sukcesów na polu zawodowym.

Mirosława Rafalska otrzymała z rąk Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka awans zawodowy

Wszystkim pozostałym funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom prezydent przekazał życzenia zawodowego spełnienia, satysfakcji w pełnieniu misji stróżów prawa oraz osobistego zadowolenia z wykonywanej pracy.

W imieniu swoim i wszystkich mieszkańców dziękuję za Wasz codzienny trud, poświęcenie i oddanie służbie, którą wiernie wykonujecie od wielu lat – mówił prezydent.

Praca w Straży Miejskiej to wyzwanie niosące trud każdego dnia. Głównym celem strażników miejskich jest poprawa jakości życia mieszkańców. Starogardzka Straż przez wszystkie lata swojego istnienia dynamicznie się rozwija. Dba o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców, a podejmowane przez funkcjonariuszy działania przynoszą efekty. Ich priorytetem jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców miasta, ukierunkowanym głównie na poprawę ich bezpieczeństwa, spokoju i porządku w ich otoczeniu.

Straż Miejska w naszym mieście organizuje i angażuje się w liczne akcje wspierające mieszkańców edukując ich,  podnosząc tym samym bezpieczeństwo. Dzięki ich działaniom miasto jest czystsze, bardziej bezpieczne i spokojne.