Wyraź swoją opinię na temat krajobrazu Starogardu

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego zachęca mieszkańców Starogardu Gdańskiego i okolic do wypełnienia ANKIETY. Można się w niej podzielić opinią na temat miejsca swojego zamieszkania. Wszystkie odpowiedzi będą pomocne przy sporządzaniu audytu krajobrazowego.

Badanie opinii mieszkańców potrwa do 15 czerwca 2021 r. Formularz ankiety dostępny jest tutaj.

– Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa i wskazuje lokalizację krajobrazów priorytetowych. Rekomendacje i wnioski płynące z audytu będziemy mogli wykorzystać podczas sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, co dodatkowo pomoże w ochronie cennych miejsc dla naszego miasta. Jako przykładowy krajobraz można podać np. widok na stare miasto z ul. Mickiewicza, widok na Basztę Młyńską, widok ze wzgórza Joannitów na dolinę rzeki Wierzycy i panoramę miasta lub widok na jezioro Kochanka – Informuje Paulina Orzoł naczelnik Wydziału Planowania i Urbanistyki.

Audyt krajobrazowy województwa pomorskiego jest sporządzany po raz pierwszy. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami taki dokument powstaje raz na 20 lat, dlatego ma stanowić kompleksową analizę przestrzeni naszego regionu.

Prace nad jego opracowaniem trwają od dwóch lat. Jego głównym celem jest przeprowadzenie charakterystyki i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze całego Pomorza. Równie ważne jest też wskazanie krajobrazów szczególnie cennych dla społeczeństwa i mogących wymagać dodatkowej ochrony.

– To jak wygląda otaczająca nas przestrzeń, w jaki sposób jest kształtowana, ma bezpośredni wpływ na jakość naszego życia. Zachęcam mieszkańców naszego regionu do poświęcenia krótkiej chwili i przekazania głosu w przygotowanej ankiecie – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Wyniki ankiety będą istotnym źródłem informacji dla zespołu sporządzającego audyt krajobrazowy, a także przyczynkiem do dalszych działań, m.in. przy planowanych konsultacjach społecznych projektu audytu, dlatego zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Wypowiedź Anny Łoziak, kierowniczki Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl