Wypłaty dodatku węglowego

UWAGA! Wyczerpała się pula środków na wypłatę dodatku węglowego, otrzymanych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.

W związku z tym, informujemy, że z dniem 3 listopada 2022 r., do odwołania, wstrzymuje się wypłatę ww. dodatku.

Wypłata dodatku węglowego dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego zostanie wznowiona niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Pomorskiego kolejnej transzy środków na wypłatę dodatku.

Wnioski obsługuje Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starogard Gdański, który mieści się przy ul. Zblewskiej 18 w Starogardzie Gdańskim, nr tel. 58 561 37 78, e-mail: wos@um.starogard.pl

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl