Wybrano wykonawcę Koncepcji programowej starogardzkiej obwodnicy

EUROPROJEKT Gdańsk opracuje Koncepcję programową obwodnicy Starogardu Gdańskiego. Gotowa dokumentacja będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na jej projekt i budowę.

W przetargu na wykonanie Koncepcji programowej obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 zwyciężyła oferta firmy Europrojekt Gdańsk. Zaproponowana kwota ponad 4,7 mln zł okazała się najkorzystniejsza. Koncepcja zawierać będzie dokładny opis wyglądu i przebiegu przyszłej drogi szybkiego ruchu. Gotowa dokumentacja będzie postawą do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę obwodnicy, która zaplanowana jest do realizacji  w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W środę 15 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać umowę ze Spółką EUROPROJEKT GDAŃSK. Na wykonanie koncepcji programowej Wykonawca ma 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Stan prac

Przypominamy, że w grudniu 2020 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych zatwierdziła wariant V obwodnicy, omijający miasto od południa. W kolejnym kroku w marcu br. GDDKiA złożyła do Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Trasa będzie miała ok. 16,1 km długości i klasę GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych (ew. skrzyżowań, w zależności od wyników analiz) – Starogard Zachód, Starogard Południe, Jabłowo i Starogard Wschód.

Płynniej, szybciej i bezpieczniej

Głównymi celami budowy obwodnicy Starogardu Gdańskiego są zwiększenie płynności układu komunikacyjnego i skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników. Nowa droga to również zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni dla przejazdu pojazdów ciężkich o nacisku na oś 11,5 t, zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko. Będzie to możliwe dzięki obniżeniu poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport.

Obwodnica ma powstać w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Program przewiduje budowę pięciu obwodnic w województwie pomorskim w latach 2020-2030. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.