Współpraca i współdziałanie gwarancją sukcesu w 2020 roku

24 stycznia 2020 roku starogardzcy samorządowcy podsumowali rok 2019. Tradycyjne spotkanie noworoczne odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Jak co roku była to okazja do złożenia sobie życzeń i rozmów przy symbolicznej lampce wina.

Dla starogardzkich samorządowców to już tradycja. Od lat spotykają się na początku każdego roku, aby podsumować rok miniony. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej Starogardzkiego Centrum Kultury. Obok prezydentów miasta, przewodniczącej Rady Miasta i radnych uczestniczyli w nim senator RP Ryszard Świlski oraz radny Sejmiku Województwa Pomorskiego – Rafał Neumann. Ponadto obecni byli przedstawiciele władz powiatu, gminy Starogard Gdański, sąsiednich gmin, służby mundurowe, właściciele lokalnego biznesu, dyrektorzy szkół i przedszkoli, prezesi spółek, kierownicy placówek samorządowych, pracownicy administracji publicznej, przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Gości w dobry nastrój wprowadzili muzycy Kwartetu Wokalnego AMOROSO pod dyrekcją Tomasza Radimonasa.

Kwartet Wokalny AMOROSO pod dyrekcją Tomasza Radimonasa umilił swoim występem Spotkanie Noworoczne 2020

Jako pierwszy noworoczne życzenia złożył prezydent miasta Janusz Stankowiak. Podziękował wszystkim zebranym za przyjęcie zaproszenia na tradycyjne spotkanie, którego organizatorami są miejskie władze samorządowe. Zanim złożył życzenia, poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, którego tragiczna śmierć była powodem odwołania ubiegłorocznego spotkania. – To była niepotrzebna nikomu śmierć. Paweł Adamowicz stał się ofiarą „mowy nienawiści”. Musimy pamiętać o tym i nie pozwolić, by to się powtórzyło. W Starogardzie nie ma zgody na „mowę nienawiści” – powiedział prezydent. Uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy również pamięci muzyka i kompozytora Edwarda Pałłasza – starogardzianina – Honorowego Obywatela Miasta, który w grudniu 2019 roku odszedł w wieku 83 lat.

– Jeśli dalej będziemy działali wspólnie, jeśli dalej będziemy łączyli siły dla dobra miasta, powiatu, gmin, całego Pomorza i całej Polski, jestem przekonany że osiągniemy zamierzony sukces – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak 

– Spotykamy się tu od lat, aby w gronie ludzi reprezentujących tak różne środowiska, instytucje i organizacje, w atmosferze luzu i sympatii podsumować miniony rok, porozmawiać o nowych możliwościach rozwoju miasta, wymienić się uwagami i życzyć sobie pomyślności w nowym roku. W takich okolicznościach zdecydowanie łatwiej jest rozmawiać i mówić o tym, co komu leży na sercu – powiedział prezydent Janusz Stankowiak. – To co się wydarzyło w ubiegłym roku zobaczyliście Państwo na filmie podsumowującym. Oczywiście nie wszystko zostało tam ujęte. Najważniejsze, że udało się zamknąć budżet kwotą 270 mln. zł, z której 40 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje. To świadczy o tym, że Starogard cały czas się rozwija, idzie do przodu, osiąga lepsze standardy, a co za tym idzie ludziom w Starogardzie Gdańskim żyje się lepiej. W nowym roku planujemy wydać podobną sumę na kolejne inwestycje w mieście – zaznaczył prezydent.

Prezydent i Przewodnicząca Rady Miasta życzyli wszystkim uczestnikom spotkania i mieszkańcom Starogardu Gdańskiego zdrowia i pomyślności w 2020 roku

Podziękował wszystkim, którzy pomagają samorządowcom rozwijać miasto. Szczególnie podziękowania skierował do lokalnych przedsiębiorców, którzy w Starogardzie inwestują olbrzymie pieniądze i zapowiadają kolejne niezwykle ważne inwestycje. 

– Tę synergię, która łączy oba środowiska, odczuwają nie tylko mieszkańcy miasta, ale mieszkańcy Pomorza i Polski. Miniony rok był dla miasta wyjątkowy, chociażby z powodu nagród, które Starogard otrzymał. Nasza wspólna praca na rzecz zintegrowanego rozwoju miasta została dostrzeżona m.in. przez ogólnopolskie media opiniotwórcze, jak Rzeczpospolita czy Wspólnota. Nie zabiegaliśmy o te nagrody. Na podstawie prowadzonych analiz rankingowych oraz opisu działań miasta w różnych sferach życia społecznego, okazało się, że Starogard na Pomorzu jest miastem wiodącym i plasuje się w czołówce polskich gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Na 865 samorządów w Polsce Starogard zajmuje miejsce szóste, na 90 miast powiatowych w Polsce Starogard zajmuje miejsce dziewiąte, jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na inwestycje transportowe i komunikacyjne. Mamy najładniejszą przestrzeń publiczną na Pomorzu. Marszałek Województwa Pomorskiego docenił starogardzki zmodernizowane dworzec i Aleje Wojska Polskiego. Wiem, że zostaliśmy po raz kolejny wyróżnieni, ale nie zdradzę jeszcze w jakiej przestrzeni – dodał Janusz Stankowiak.

Samorządowe Spotkanie Noworoczne w Starogardzie Gdańskim odbyło się 24 stycznia 2020 roku.

Prezydent życzył wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji z tego co robią na co dzień. – Mam tu na myśli i władze krajowe z panem Senatorem na czele, i władze samorządowe, i wszystkich dyrektorów, kierowników, prezesów instytucji prywatnych, miejskich oraz organizacji. Jeśli dalej będziemy działali wspólnie, jeśli dalej będziemy łączyli siły dla dobra miasta, powiatu, gmin, całego Pomorza i całej Polski, jestem przekonany że osiągniemy zamierzony sukces. Tego Państwu i sobie życzę– zakończył prezydent.

Przekazał też wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia od nieobecnego Honorowego Obywatela Miasta prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Wardyna.

– Ponieważ rok 2020 będzie wyjątkowy, życzę Państwu, by każdy dzień był dla was wyjątkowy, czyli niezwykły, niespotykany i nadzwyczajny – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert przyłączyła się do życzeń prezydenta. Podziękowała wszystkim za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty, zaangażowanie w sprawy miasta oraz okazywanie troski o jak najlepszy jego rozwój. W swojej przemowie podkreśliła dobro, które wszyscy czynią dla lokalnej społeczności. W imieniu Rady Miasta podziękowała prezydentowi miasta. – Nasza współpraca układa się pomyślnie, co widać w zmianach, jakie zachodzą w mieście i wierzę, że nasze wspólne działania nadal będą budowały poczucie zadowolenia mieszkańców – powiedziała przewodnicząca. Dodała, że rok 2020 będzie rokiem wyjątkowym. Wspomniała, że już niebawem 29 stycznia będziemy obchodzić 100-lcie powrotu Starogardu Gdańskiego do Macierzy. – 100 lat temu starogardzianie wyszli na ulice z entuzjazmem i cieszyli się z odzyskanej przez miasto wolności. Zapraszam wszystkich Państwa na uroczystości związane z obchodami tej wspaniałej rocznicy, na uroczystą sesję i wszelkie wydarzenia kulturalne przygotowane na te okoliczność – powiedziała Anna Benert . Dodała, że rok 2020 będzie wyjątkowy, ponieważ 27 maja mija dokładnie 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych. – To właśnie w 1990 roku została wyzwolona energia, zapał i przedsiębiorczość Polaków. Wolność  – mówiła dalej przewodnicząca. – Do jej uzyskania przysłużył się nasz rodak – Jan Paweł II i tu także będziemy obchodzić niezwykły jubileusz 100-lecia urodzin naszego zmarłego papieża. Ponieważ to będzie rok wyjątkowy, życzę Państwu, by każdy dzień był dla was wyjątkowy, czyli niezwykły, niespotykany i nadzwyczajny – zakończyła przewodnicząca Rady Miasta.

Spełnienia oczekiwań, energii i siły do działania życzył senator RP Ryszard Świlski

Głos zabrał też senator RP Ryszard Świlski, który podziękował wszystkim za wsparcie w ostatnich wyborach. – Mija dopiero 24 dzień tego roku, ale jeśli spojrzymy na to, co się wydarzało w świecie, Europie, w kraju, to można by tymi emocjami obdzielić dobrych kilka miesięcy. Niestety nie były to wydarzenia, które chciałoby się powtarzać. Były to zdarzenia, które nie przynoszą wielkiego entuzjazmu i radości. Dlatego składając życzenia nie tylko mieszkańcom Starogard Gdańskiego, życzę wszystkim, by kolejne tygodnie i miesiące były spokojniejsze, żebyśmy te oczekiwania, które wzbudzamy w sobie, mogli realizować. Życzę całej wspólnocie starogardzkiej spełnienia oczekiwań, które z miesiąca na miesiąc są coraz większe. Życzę energii, siły do działania, bo to będzie trudny rok. Przedsiębiorcom życzę stabilnych decyzji, które będą pozytywnie skutkowały w przyszłości. Dobrego roku – powiedział Ryszard Świlski.

W imieniu władz powiatu starogardzkiego za miniony rok podziękował wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Patryk Gabriel.

W imieniu władz powiatu starogardzkiego za miniony rok podziękował wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Patryk Gabriel. Podkreślił, że współpraca władz samorządowych dla miasta – stolicy Kociewia, dla całego regionu okazała się skuteczna. – Wiele rzeczy zrobiliśmy wspólnie, co jest dobrym zwyczajem, który już od kilku lat mamy okazję podsumowywać na spotkaniu, na które zapraszają nas dzisiejsi gospodarze. Istotnie – jak wspomniała pani przewodnicząca – nadchodzi bardzo ważny czas, jeśli chodzi o jubileusze. Padły słowa: wolność, wspólnota. Uważam nas wszystkich za osoby odpowiedzialne, pracowite, zaradne, potrafiące współpracować, które wiedzą, co jest najlepsze dla gmin, powiatu czy regionu, a zatem dla naszej ojczyzny i wspólnoty, w której się znajdujemy czyli Unii Europejskiej. Oprócz dobrej zabawy, której życzę wszystkim w trwającym już roku, bo to jest ważne, by przezywać życie z uśmiechem na twarzy, życzę byśmy w kolejnych latach mogli spotykać się tu nadal i żeby nikt nie decydował za nas co mamy robić – podsumował Patryk Gabriel.

Za zrozumienie idei ocalenia pamięci pomordowanych w Lesie Szpęgawskim i upamiętnienie ich poprzez budowę pomnika podziękowała wójt Gminy Starogard Gdański Magdalena Forc-Chrek.

Wójt Gminy Starogard Gdański przypomniała zebranym o wyjątkowej uroczystości 80.rocznicy zbrodni w Lesie Szpęgawskim, która odbyła się w minionym roku.  – Wszyscy byliśmy zaangażowani w budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim, który po 80 latach przypomniał nazwiska osób, które zostały tam zamordowane – powiedziała Magdalena Forc-Cherek. Podziękowała władzom miasta za inicjatywę. – Dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasze „tak” na każdym kroku, za wasz wkład pracy w przygotowanie uroczystości obchodów tej rocznicy, a wszystkim Państwu dziękuję za zrozumienie tej idei – dodała wójt i zapowiedziała, że Gmina Starogard Gdański będzie tę idę kontynuować. – Oby ta nasza współpraca dalej się tak pięknie układała. Wszystkiego dobrego życzę – spuentowała.

Na zakończenie części oficjalnej w imieniu wierzących i wszystkich duszpasterzy ksiądz Dziekan Józef Pick pogratulował miastu sukcesów i życzył na nowy rok Bożego Błogosławieństwa. – Jak będzie Boże błogosławieństwo, będą sukcesy – powiedział.

Samorządowe spotkanie noworoczne poprowadził Łukasz Racławski ze Starogardzkiego Centrum Kultury.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl