Wspólnie działamy – szkołę rozwijamy

Od 1 września 2018 r. nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Starogardzie Gdańskim pracują nad zmianą wizerunku szkoły. PSP1 stanie się placówką nowoczesną, kształcącą na europejskim poziomie i rozwijającą kontakty międzynarodowe, których tak bardzo oczekują uczniowie i kadra pedagogiczna.

Nauczyciele placówki realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej“.

W ramach działań projektowych 18 pracowników szkoły, wykorzystując czas wolny od pracy, uczestniczyło w kursach zagranicznych w 5 krajach europejskich (Hiszpania, Malta, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy). Podczas szkoleń mieli oni okazję wzmocnić swój warsztat oraz poznać nowe metody pracy zwiększające efektywność nauczania. Nauczyciele zaznajomili się także z nowoczesnymi technologiami służącymi edukacji oraz przełamali barierę językową.

Więcej informacji na ten temat na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 http://psp1.starogard.pl/Power/

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl