Wspieramy lokalne inicjatywy sportowe

Kwotą 3000 zł wsparliśmy lokalną inicjatywę mieszkańców, dzięki której niepełnosprawne dzieci z naszego miasta będą mogły wziąć udział w zajęciach sportowych.

Celem projektu jest zachęcenie dzieci do aktywnego trybu życia, stworzenie postawy sportowca oraz pokazanie zasad rywalizacji fair play. W organizację zajęć zaangażowany jest klub sportowy KP Starogard. Dzięki otrzymanym z miasta pieniądzom do 15 grudnia będą odbywały się treningi sportowe ukierunkowane na rozwój ruchowy dzieci z niepełnosprawnością. Jak zapewnia Oskar Domkowski, jeden z pomysłodawców projektu, który podpisał z wiceprezydentem Tadeuszem Błędzkim umowę na realizację zadania – Integracja i nauka umiejętności współpracy w grupie, kształtowanie odpowiednich nawyków aktywnego trybu życia a także poznawanie zasad piłki nożnej oraz rozwój pasji do sportu, to tylko niektóre z ogromnych korzyści płynących z projektu.

Oskar Domkowski, jeden z inicjatorów projektu

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl