Wspieramy lokalne inicjatywy

W kwocie 10.000 zł miasto wsparło działalność Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. Organizacji, która łączy podmioty gospodarcze, grupy nieformalne, instytucje i samorządy we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju miast i gmin naszego powiatu.

19 maja prezydent miasta Janusz Stankowiak podpisał z Ewą Czepliną, prezesem stowarzyszenia, umowę na dofinansowanie programu „Działaj lokalnie”. Wspiera on między innymi aktywność obywatelską, partnerstwo i wolontariat. Promuje takie wartości jak zaangażowanie społeczne, gotowość do podejmowania wyzwań i dzielenia się zasobami. Co roku dofinansowuje około 15 inicjatyw z obszaru swojej działalności. Dzięki programowi organizowane będą konkursy grantowe w ramach których zostanie przyznanych minimum 11 dotacji.

Ewa Czeplina, prezes stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

 

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl