Wspierają się od 50 lat

W codziennym życiu napotykają wiele trudności. Nie zawsze udaje im się ze wszystkimi porozumieć. Robią jednak wszystko, by niwelować bariery. Osoby niesłyszące i słabo słyszące w Starogardzie Gdańskim zrzeszone są w Kole Terenowym Polskiego Związku Głuchych, które istnieje od pół wieku.

Jubileusz 50-lecia istnienia koła zorganizowany został 10 października w Sali Kryształowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, biskup diecezji pelplińskiej ks. dr Ryszard Kasyna, duszpasterz niesłyszących ks. Wojciech Gruba, proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim ks. prałat dr Eugeniusz Stencel, dyrektor Radia Głos w Pelplinie ks. prałat dr Ireneusz Smagliński, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Bartosz Szadokierski, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Miejskiej Starogard Gdański Aleksandra Formela, koordynator Dziennego Domu Senior+ Ilona Walendziak.

Zebranych na uroczystości powitały obecna prezes koła Joanna Cwojdzińska oraz pracownik oddziału Katarzyna Kielusiak, która przypomniała historię działalności Polskiego Związku Głuchych na Kociewiu. – Wszystko zaczęło się od grupy związkowej założonej 11 kwietnia 1970 r. Uchwałą zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku w roku 1976 przekształciła się w Koło Terenowe z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Jego pierwszym prezesem został obecny na sali Henryk Hermański. Na dzień 30 września 2020 r. zarejestrowanych w bazie danych jest 306 członków naszego koła – mówiła.

Z okazji jubileuszu Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Starogardzie Gdańskim obejrzeć można było wystawę pamiątek.

– Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z Wami. Korzystając z tak pięknej okazji, życzę wszystkim członkom Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych w Starogardzie Gdańskim wszelkiej pomyślności, nieustającej pogody ducha. Pamiętajcie, że jesteśmy jedną wielką rodziną. To ważne zwłaszcza teraz, kiedy wszechobecny koronawirus odizolował nas od siebie. My jednak zawsze, bez względu na okoliczności, jesteśmy dla siebie ogromnym wsparciem. Jestem przekonana, że to się nie zmieni, czego Państwu i sobie życzę – powiedziała prezes zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku Lila Misiuk.

Jubileusz był znakomitą okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy wspierają koło. Decyzją zarządu głównego Polskiego Związku Głuchych w Warszawie najbardziej zaszczytne wyróżnienia, Złote Odznaki za zasługi na rzecz osób niesłyszących i słabo słyszących, otrzymali Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz członek zarządu Koła Terenowego PZG w Starogardzie Gdańskim Regina Kulas.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak odbiera Złotą Odznakę za zasługi na rzecz osób słabo słyszących i niesłyszących. 

– To dla mnie zawsze olbrzymia przyjemność i niezwykły zaszczyt gościć u Państwa, ale tym razem szczególnie, ponieważ obchodzicie Państwo 50-lecie istnienia swojego koła. Jako osobie słyszącej trudno jest mi wyobrazić sobie z czym musicie się mierzyć, jakich problemów dotykacie. Wiem jednak, że gdy tylko zajdzie taka potrzeba, należy Wam pomagać. Zawsze taką pomoc deklarowałem i deklaruję nadal. W tych trudnych czasach życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Dbajcie o siebie nawzajem tak, abyśmy za 50 lat mogli wspólnie obchodzić jubileusz 100-lecia Waszej organizacji – mówił prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl