Wsparliśmy Starogardzkie Dni Rodziny

Stowarzyszenie Starogardzkie Rodziny otrzymało z Miasta dotację w kwocie 10.000 zł na organizację Starogardzkich Dni Rodziny. Wydarzenie od  lat cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Starogardzkie Rodziny Medardem Krzyżyńskim i Piotrem Przybylskim. Goście przedstawili szczegóły organizacji tegorocznego wydarzenia oraz dalsze plany działalności stowarzyszenia.

Starogardzkie Dni Rodziny od dziewięciu lat są wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się w ramach większego, ogólnopolskiego Ruchu Marszowego obejmującego kilkaset miast w Polsce. Marsz dla Życia i Rodziny, festyn oraz konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej to atrakcje jakie w tym roku planują organizatorzy. O terminie wydarzenia będziemy informować niebawem.

Relację z ubiegłorocznych Starogardzkich Dni Rodziny znajdziecie na: https://starogard.pl/bez-kategorii/wybierz-zycie-starogardzkie-dni-rodziny-2022-112925/

Od lewej: prezydent miasta Janusz Stankowiak, Medard Krzyżyński i Piotr Przybylski ze stowarzyszenia Starogardzkie Rodziny.