Wsparcie dla rodzinnych firm

Starogard Gdański został jednym z siedmiu miast partnerskich projektu pn. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. Jego głównym celem jest doskonalenie współdziałania partnerów lokalnych – władz miasta i środowiska lokalnych firm rodzinnych. Lokalne Centrum Kompetencji Przedsiębiorczości Rodzinnej będzie miało swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta, w którym będzie można uzyskać wsparcie animatora lokalnego. Projekt zakłada również wsparcie ekspertów z różnych dziedzin przedsiębiorczości rodzinnej.

Zadaniem centrum będzie podejmowanie działań wspierających rozwój firm rodzinnych. Jednym z głównych zadań centrum będzie doprowadzenie do powołania „rady rozwoju firm rodzinnych”, skupiającej przedsiębiorców rodzinnych oraz przedstawicieli instytucji publicznych wpływających na warunki ich funkcjonowania i rozwoju. Do udziału w radzie, poza przedstawicielami samorządowych jednostek organizacyjnych, zaproszeni zostaną lokalni przedstawiciele jednostek administracji rządowej (tj. US, Sanepid, Inspekcja Pracy, ZUS, KRUS), a także lokalnego środowiska gospodarczego. Efektem pracy rady będzie opracowanie założeń programu rozwoju firm rodzinnych i planu realizacji tego programu.

Podejmowane w projekcie działania wykorzystywać będą analogiczne doświadczenia partnera zagranicznego – Izby Przemysłowo Handlowej z Sewilli.

Działania skierowane są do firm rodzinnych, czyli takich, w których współpracują, zarządzają lub kontrolują albo są właścicielami co najmniej dwie osoby powiązane rodzinnie. Ponieważ firma rodzinna to praca zespołowa, międzypokoleniowa, do udziału w projekcie zaprosimy minimum dwie osoby z każdej firmy.

Firmy rodzinne mają swoją specyfikę. Łączą się w nich cele biznesowe z celami rodzinnymi. Motywacje do działania rodzin przedsiębiorców są odmienne niż pracowników korporacji. Po prostu tylko przedsiębiorcy rodzinni ryzykują majątkiem swoim i najbliższych. Siła i trwałość firmy rodzinnej tworzą jej wartość dla przyszłych pokoleń. Wpływa to na sposób zarządzania nie tylko firmą, ale i sprawami rodziny. Rzadko można spotkać programy wsparcia integrujące sferę biznesu z rodzinną. Zapełniamy tę lukę. Korzystając z wielowiekowych hiszpańskich doświadczeń przedstawiamy bezpłatny program wsparcia biznesu rodzinnego.

JEŚLI INTERESUJE CIĘ JAK:
– PODNIEŚĆ WARTOŚĆ TWOJEJ FIRMY RODZINNEJ
– PRZEKAZAĆ KOMPETENCJE PROWADZENIA FIRMY KOLEJNEMU POKOLENIU
– SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ BIZNESEM RODZINNYM
– ZWIĘKSZYŚĆ ZYSK EKONOMICZNY TWOJEJ FIRMY
– ZIDENTYFIKOWAĆ I ZMNIEJSZYĆ RYZYKA

NA CO MOŻESZ LICZYĆ?
Dla przedsiębiorców przygotowaliśmy następujące formy wsparcia:
– Pomoc w doborze najlepszych instrumentów wsparcia
– Seminaria i warsztaty
– Udział w e-learningu
– Dostęp do konsultacji ekspertów z różnych dziedzin przedsiębiorczości rodzinnej
– Sieciowanie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
– Kontakt z lokalnymi władzami w celu usuwania barier rozwoju biznesu rodzinnego
– Baza wiedzy na portalu internetowym
– Bezpłatnym wsparciem od grudnia obejmiemy 50 firm rodzinnych ze Starogardu Gdańskiego
i najbliższej okolicy.

Zapisy: Magdalena Schwarz 58 530 61 05 lub magdalena.schwarz@um.starogard.pl 

„Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych” to pierwszy w Polsce tak kompleksowy projekt z udziałem samorządów na rzecz lokalnych firm rodzinnych. Długofalowym celem projektu jest wypracowanie nowej generacji programów rozwoju lokalnego we współdziałaniu i w oparciu o potencjał lokalnych firm.

Projekt realizowany jest przez 24 miesiące od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. wspólnie przez pięciu partnerów, w tym: Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i Związek Miast Polskich, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Projekt „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.