Wsparcie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Spotkanie informacyjne „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”
FunduszeEuropejskie
Dnia 15 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie z cyklu informujących i promujących Fundusze Europejskie.

Tym razem przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Małe Morze funkcjonującego w ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przedstawił możliwości uzyskania wsparcia, osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie są perspektywy uzyskania dofinansowania na założenie firmy z Programów na lata 2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego, Program Operacyjny wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawione zostały również atrakcyjne formy wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej z innych źródeł.

Jednym z nich jest inicjatywa JEREMIE, której celem jest pomoc przede wszystkim tym firmom, które rozpoczynają działalność gospodarczą, nie posiadają historii kredytowej lub zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Pomoc przyznawana jest w formie pożyczki niskoprocentowej lub poręczenia kredytowego. Podobnym źródłem jest program „Wsparcie
w starcie”, który skierowany jest do absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych, którzy
w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyli szkołę lub uzyskali tytuł zawodowy oraz do studentów ostatniego roku studiów wyższych i zarejestrowanych bezrobotnych. Wszystkie te osoby muszą jednocześnie być niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej. Celem tego programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i promowania zatrudnienia. Kolejną możliwością uzyskania wsparcia finansowego są środki dostępne w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. Informacje na ten temat podawane są na bieżąco na stronach internetowych poszczególnych placówek. Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego mogą dowiedzieć się więcej ze strony http://www.pup.starogard.pl

Dzięki spotkaniu, zainteresowani powyższą tematyką zapoznali się z ofertą uzyskania pomocy podczas aplikowania o środki w programach, dowiedzieli się gdzie szukać szczegółowych informacji, a także gdzie należy składać wnioski.

WIS

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl