Wsparcie dla bezdomnych w okresie jesienno-zimowym

Pomimo sprzyjających obecnie warunków atmosferycznych nie możemy zapomnieć o zbliżającym się okresie zimowym. Ta pora roku jest bardzo trudna zwłaszcza dla osób bezdomnych, które nie mają dachu nad głową. Zmienne warunki atmosferyczne oraz ujemne temperatury mogą doprowadzić do wychłodzenia organizmu i bezpośrednio zagrażają życiu.

– Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób bezdomnych – praktyką lat ubiegłych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim zorganizował 16 października 2018 r. spotkanie z udziałem przedstawicieli starogardzkiej Policji, parafialnego Zespołu Caritas oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podczas dyskusji, która pozwoliła także na wymianę doświadczeń, ustalono plan skoordynowanych działań, które pozwolą na objęcie bezdomnych wsparciem – mówi Urszula Ossowska dyrektor Ośrodka.

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, starogardzkiej Policji, parafialnego Zespołu Caritas oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych rozmawiali o formach zabezpieczenia osób bezdomnych w okresie jesienno-zimowym

W okresie zimowym pracownicy socjalni MOPS wraz z funkcjonariuszami Straży będą monitorować miejsca niemieszkalne, w których gromadzą się osoby bezdomne. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych zadeklarowali informowanie Ośrodka, Straży Miejskiej i Policji o nowych zasiedleniach altan i o sytuacji osób bezdomnych, które obecnie przebywają na terenach ogrodów działkowych.

Dzięki współpracy MOPS z Zespołem Caritas przy starogardzkiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, osoby bezdomne, przebywające na terenie Starogardu Gdańskiego, będą mogły w siedzibie Caritas (ul. Lubichowska 56) otrzymać gorący posiłek. Obiad będzie wydawany w okresie od listopada do kwietnia, od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele bezdomni otrzymają suchy prowiant.

W stołówce Zespołu Caritas przy starogardzkiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, osoby bezdomne co dzień od poniedziałku do piątku otrzymają gorący posiłek, a w sobotę i niedzielę suchy prowiant

– Bezdomni, którzy przyjdą do Caritasu będą mogli skorzystać z pomieszczeń sanitarnych i dokonać zabiegów higieniczno-sanitarnych oraz uzyskać niezbędną odzież stosowną do panujących warunków pogodowych – deklaruje Proboszcz Parafii ks. Grzegorz Weis.

Ośrodek – na mocy podpisach umów – współpracuje ze schroniskami w Grudziądzu, Smętowie Granicznym, Gdańsku, Nowym Stawie i Borowym Młynie. Ta współpraca gwarantuje zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego. Osoba bezdomna, która wyrazi chęć skierowania do schroniska może zostać skierowana do jednej z wymienionych placówek – to najlepsze rozwiązanie, dające ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Jednak warunkiem otrzymania wsparcia w formie tymczasowego miejsca noclegowego jest bycie trzeźwym i zachowanie trzeźwości podczas pobytu w placówce.

– Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka – apelują pracownicy socjalni MOPS z Zespołu ds. bezdomnych Grzegorz Formela i Robert Rogaczewski. – Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę, a nawet uratować zdrowie i życie osobom będącym w trudnej życiowej sytuacji.

Widzisz – reaguj – powiadom:

• Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gd.
ul. Bohaterów Getta 2
tel. 58 7370222 / tel. alarmowy 112 (całodobowo)

• Straż Miejska w Starogardzie Gd.
ul. Mickiewicza 1
tel. 58 5306095 / tel. alarmowy 986

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd.
Al. Jana Pawła II 6
tel. 58 5624458 (poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 15.30)