Woda w paczkach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w razie awarii sieci, czy innych sytuacji kryzysowych jest w stanie szybko zaopatrzyć w wodę mieszkańców miasta i okolic. Aby usprawnić dostawy wody pitnej, obok tradycyjnego wykorzystania beczkowozu, zakupiło specjalną paczkowarkę.

W razie awarii

Urządzenie do paczkowania wody w woreczki (Aquapack PF AP 2.3 marki PROFFICO) zostało zamontowane w Stacji Uzdatniania Wody POŁUDNIE, jednym z dwóch ujęć należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK w Starogardzie Gdańskim. Przy użyciu tej maszyny można zagwarantować interwencyjne dostawy wody bakteriologicznie bezpiecznej w przypadku problemów z siecią wodociągową. Termin przydatności wody do spożycia pakowanej w woreczki foliowe wynosi do pół roku.

Dzięki paczkowarce STAR-WiK w razie awarii jest w stanie bardzo szybko zaopatrzyć mieszkańców miasta i okolic w wodę. 

Urządzenie pozwala wyprodukować 5-litrowe worki z wodą w krótkim czasie. Przedsiębiorstwo dzięki tej inwestycji może sprawnie dostarczyć wodę do dowolnego miejsca.

Obsługa maszyny

Maszyna zakupiona przez Wodociągi Starogardzkie wyposażona jest w panel operatorski oraz zespół przygotowania atestowanej folii, datowania worków i pakowania wody z nadrukowanym terminem przydatności. Urządzenie może być obsługiwane przez jedną osobę. Paczkowarką steruje się z pulpitu operatorskiego, a regulacja wydajności i dozowania urządzenia odbywa się w sposób manualny.