Wirtualny Dzień Otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starogardzie Gdańskim zaprasza na wirtualny spacer i bliższe zapoznanie się z dostępną w Domu ofertą wsparcia. Skorzystać z oferty ośrodka mogą wszystkie osoby niepełnosprawne, zarówno intelektualnie, jak i fizycznie bądź ze sprzężoną niepełnosprawnością, nieaktywne zawodowo, które nie mają pomysłu na siebie i potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące teren Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

https://youtu.be/WXUTbJobd7U

Głównym celem prowadzonych przez ŚDS działań jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym oparcia społecznego, które pozwoli im na zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Proces usamodzielniania i aktywizacji życiowej odbywa się poprzez terapię społeczną i zawodową w oparciu o współpracę z najbliższą rodziną oraz mieszkańcami miasta.

– Nasz Dom jest przestrzenią przyjazną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle chorych psychicznie lub wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych. Oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych, które są realizowane codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 – informuje dyrektor ŚDS Aleksandra Formela.

Szczegółowych informacji na temat oferty Środowiskowego Domu Samopomocy oraz procedury dotyczącej przyjęcia nowego uczestnika udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Można je uzyskać też udając się bezpośrednio do siedziby Domu przy Al. Jana Pawła II 5 i 6 oraz przy ul. Pelplińskiej 3.

– Dołącz do naszej społeczności i bądź aktywny razem z nami – apelują pracownicy ŚDS.

Joanna Jaśkowiak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6028
joanna.jaskowiak@um.starogard.pl