Wierzyczanki 2020. Można zgłaszać nominacje

Do 20 grudnia starogardzki magistrat czeka na zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta – Wierzyczanki 2020. Od 22 lat nagrody przyznawane są osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody -Wierzyczanka za 2020 rok. Nominowane mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorcy i osoby wyróżniające się na polu działań społecznych, działające w mieście Starogard Gdański na rzecz jego mieszkańców.

Nominację wraz z uzasadnieniem może złożyć każdy mieszkaniec miasta. Wnioski przyjmowane są do 20 grudnia br. Można je składać w Urzędzie Miasta przy ul. Gdańska 6, osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godz. pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nagroda przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr XVII/191/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2000r. w sprawie nagród Prezydenta Miasta Starogard Gdański w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych.

Informacji dot. składanych wniosków udziela pracownik Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta p. Anna Zielińska tel. 58 530-60-93, anna.zielinska@um.starogard.pl

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl