Wiedzy nigdy dość. III edycja Festiwalu Nauki w Starogardzie

Ciekawe wykłady, wystąpienia naukowców nauk humanistycznych i ścisłych, przybliżenie tajników pracy pielęgniarek i ratowników medycznych, informacje na temat zdrowego trybu życia. Wiedzę z obszaru nauk społecznych mieli okazję posiąść uczniowie starogardzkich szkół średnich podczas III Festiwalu Nauk Społecznych. 

Wydarzenie zorganizowane przez Muzeum Ziemi Kociewskiej odbyło się 3 i 4 czerwca w Sali konferencyjnej Dworca PKP. Wykłady prowadzili prelegenci z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, nauk o zdrowiu, bezpieczeństwie i nie tylko.

 

-To już III edycja Festiwalu Nauki. Jest on organizowany szczególnie dla szkół średnich dlatego, że młode osoby zastanawiają się nad wyborem zawodu, nad wyborem studiów, a więc jest to też wsparcie doradztwa zawodowego – mówił dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej Mariusz Brodnicki. – Rok temu najbardziej obleganymi kierunkami było Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, psychologia, nauki medyczne. Dlatego udało nam się pozyskać wspaniałych prelegentów i w tym roku Festiwal Nauki rozpoczęło wystąpienie profesora Gracjana Cimka z Akademii Marynarki Wojennej, który jest ekspertem w zakresie Stosunków Międzynarodowych – dodaje. – Były też wykłady o Bezpieczeństwie Narodowym, z psychoedukacji, z psychologii , natomiast drugą część Festiwalu zdominowały nauki z zakresu ekonomii, finansów, z zakresu bezpieczeństwa oraz nauki medyczne.

 

 

Festiwal licznie zgromadził uczniów starogardzkich szkół średnich wraz z ich nauczycielami. 

Salę licznie wypełnili uczniowie szkół średnich wraz z nauczycielami

 

Jednym prelegentów był dr. hab. Gracjan Cimek, którego wykład nosił nazwę „Od Kowalczyka do Globalczyka, czyli jak stosunki międzynarodowe zmieniają nasze życie”.

-Jestem przedstawicielem Stosunków Międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej. Przedstawiłem młodzieży intrygujący temat, który zatytułowałem „Od Kowalczyka do Globalczyka,
czyli jak stosunki międzynarodowe zmieniają nasze życie” – rozpoczął dr. hab. Gracjan Cimek. – W moim wykładzie zaprezentowałem transformację, której jesteśmy świadkami, której głównym czynnikiem są procesy globalizacyjne, które powodują, że na naszych oczach – czego nie dostrzegamy zawsze sami – zmienia się całkowicie obraz naszego świata, zmieniają się warunki w których żyjemy – mówił. -Nie zawsze są to warunki pozytywne. Dzisiaj świat kojarzy nam się z otwarciem, z możliwościami, z rozwojem, z szansami. Ale jest jeszcze ta druga strona, którą na Stosunkach Narodowych też musimy rozpatrywać – zauważa. – Nauka musi być wszechstronna, a nie jednostronna, aby nie zamieniać się w ideologię. Przedstawiłem więc też procesy niedobre, te które utrudniają nam życie, które są związane z jednej strony z nierównościami, z drugiej strony z coraz większym zawłaszczaniem życia ekonomicznego przez transnarodowe korporacje, a z drugiej strony Globalczyk, o którym mówię, staje się takim człowiekiem coraz bardziej zagubionym, coraz bardziej tracącym horyzont, wartości i sens życia, ze względu na to, że warunki cywilizacyjne komplikują się i coraz trudniej dokonywać racjonalnych wyborów – dodaje. – W związku z tym pojawiają się różne dylematy aksjologiczne, tracimy często horyzont etyczny, na rzecz estetyki, a przede wszystkim na rzecz pogoni za uciekającym pieniądzem. Zaznaczyłem także w duchu humanistycznym, możliwości zmiany tej sytuacji, bo nigdy nie jest tak, że musimy się godzić na to jaki świat zastaliśmy. Człowiek ze swoją wolą, ze swoją aksjologią, ze swoim dorobkiem i tradycjami, może wybrać kierunek pożądany i zmieniać struktury tak, aby były one dogodne, żebyśmy potrafili łączyć dobro jednostki z dobrem wspólnym, a dobro wspólne państwa z dobrem wspólnej, kształtującej się cywilizacji.

Od prawej na zdjęciu dr hab. Artur Bracki, mgr Nazarii Moravetskyi, dr hab. Gracjan Cimek, dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej dr Mariusz Brodnicki oraz Oskar Kamiński

Program Festiwalu obejmował:

PONIEDZIAŁEK, 3 CZERWCA

dr hab. Gracjan Cimek – „Od Kowalczyka do Globalczyka, czyli jak stosunki międzynarodowe zmieniają nasze życie”
dr Mateusz Ziętarski – „Demografia jako rosyjskie instrumentarium wojenne na przykładzie wojny w Ukrainie”
dr Mariusz Brodnicki – „Edukacja zdrowotna w koncepcji Bergera”
dr hab. Artur Bracki – „Ukraina oczami filologa – wybrane aspekty realioznawcze”

WTOREK, 4 CZERWCA

mgr Grażyna Guz-Rzeniecka – „Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne”
dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski – „Zielony wzrost: przyszłość czy utopia?”
dr Filip Borysewicz – „Inwestycje w czasach wysokiej inflacji”
dr Mariusz Brodnicki – „Żywienie w depresji”
mgr Berenika Gliniecka – „Psychoedukacja – droga do lepszego życia”