Wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy

Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważna jest pierwsza pomoc w przypadkach zagrożenia zdrowia, a tym bardziej życia. Warto wiedzieć jak należy zachować się w takiej sytuacji. Pracownicy Urzędu Miasta szkolili swoje umiejętności w tym zakresie 21 maja.

Szkolenie prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny z Kociewskiego Centrum Zdrowia, zaangażowany w projekt „Czuję, widzę, słyszę, ratuję” Adrian Cichawa. Tłumaczył pracownikom starogardzkiego magistratu jak: zadbać o swoje bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, odpowiednio wezwać pomoc, rozpoznać stan przytomności poszkodowanego, prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u osób dorosłych i dzieci, posługiwać się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym AED, układać osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej, tamować krwotok za pomocą opatrunku, udzielać pomocy przy napadach drgawkowych, udzielać pierwszej pomocy, np. w przypadku zadławień, zasłabnięć, omdleń.

Zajęcia podzielone były na dwie części. Podczas pierwszej z nich, teoretycznej uczestnicy dowiedzieli się jakie są najczęstsze zagrożenia życia oraz omówili zasady pierwszej pomocy u dorosłych, dzieci i niemowląt.

W trakcie części praktycznej ćwiczyli z fantomem i defibrylatorem. Teraz są bardziej pewni swojej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Fot. Małgorzata Rogala

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl