Więcej za wodę i ścieki od nowego roku

Nieduża podwyżka za wodę i ścieki czeka mieszkańców Starogardu od 1 stycznia 2017 roku. Przykładowo 4 osobowa rodzina zużywająca średnio 12 m3 wody na miesiąc zapłaci o prawie 39 zł rocznie więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Zmiana cen wynika m.in. z konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Zgodnie z nowymi stawkami starogardzianie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zapłacą za dostarczoną wodę – 4,09 zł za 1 m3, czyli o 19 groszy więcej niż w ubiegłym roku. Cena za odprowadzone ścieki wyniesie 5,17 zł za 1 m3, czyli o 14 groszy więcej niż w 2016 roku. To oznacza wzrost cen za wodę i ścieki odpowiednio o 4,99% i 2,79%.

Zmianie ulegną również wysokości opłat abonamentowych. Należy pamiętać, że o tym, ile mieszkańcy zapłacą stałej opłaty decyduje rodzaj dostarczanej usługi, czy to jest tylko dostarczanie wody, czy odprowadzanie ścieków, czy usługa łączna.

Jeżeli klient korzysta tylko z dostawy wody w przyszłym roku jego opłata abonamentowa wzrośnie do 7,31 zł miesięcznie, za same ścieki do 7,39 zł, a w przypadku dostarczania wody i odprowadzania ścieków abonament zostanie obniżony o 77 groszy czyli wyniesie 11,53 zł.

Joanna Myślińska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK
Joanna Myślińska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR WiK

Zwiększenie stawek za wodę i ścieki wynika m.in. z konieczności zapewnienia środków na modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej – mówi Joanna Myślińska prezes Spółki STAR –WiK. – Zależy nam bowiem na dostarczaniu mieszkańcom Starogardu wody, która spełnia najwyższe standardy oraz stałym podnoszeniu jakości świadczonych przez Spółkę usług. Poza tym konieczne będzie przeprowadzenie w najbliższych latach niezbędnych prac inwestycyjnych, dotyczących oczyszczalni ścieków. Ostatnia modernizacja miała tam miejsce ponad 20 lat temu i dzisiaj oczyszczalnia zdecydowanie wymaga unowocześnienia. W przyszłym roku planujemy zainwestować ponad 4 mln zł.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK spółka z o.o. co roku składa wniosek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na dany rok. W tym roku wniosek o zatwierdzenie nowych taryf Spółka przedłożyła prezydentowi miasta w dniu 21 października 2016 roku. Do obowiązków prezydenta należy: sprawdzenie czy taryfy opracowano zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami, przygotowanie projektu uchwały i przedstawienie jej Radzie Miasta. Na sesji w dniu 30 listopada Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Starogard Gdański. Uchwała będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl