Więcej sieci w mieście. Przetarg ogłoszony

Miasto ogłosiło przetarg na budowę ponad 2 km kanalizacji sanitarnej w obrębie czterech ulic w Starogardzie Gdańskim. Oferty można składać do 12 kwietnia br. Planowana wartość inwestycji to ok. 1,8 mln zł.

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Kruczej, Pawiej, Gołębiej, Rebelki i Rolnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie tych ulic zapewni im właściwy odbiór ścieków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na tych terenach ze względu na ich położenie nie przewiduje się stosowania szamb bezodpływowych, a odprowadzanie ścieków dopuszczalne jest wyłącznie do istniejących lub nowoprojektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa nowej sieci stała się możliwa dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Inwestycja o wartości ponad 13 mln zł, na które miasto uzyskało dofinansowanie unijne na poziomie ok. 50 %, była realizowana w ubiegłym roku. Po wyłonieniu wszystkich wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw dla tego zadania, Miastu udało się wygenerować oszczędności. To pozwoliło prezydentowi miasta Januszowi Stankowiakowi w marcu br. podpisać stosowny aneks do tej umowy na budowę dodatkowych 2 km kanalizacji sanitarnej.

Miasto od razu ogłosiło przetarg na dwa zadania, polegające na budowie:

1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długość blisko 600 mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej długość ponad 180 mb w rejonie ulic Kruczej, Pawiej, Gołębiej.

2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Rebelki i Rolnej długość ok. 1500 mb oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicy Rolnej, długość ponad 100 mb

W zakres obu zadań wchodzi też budowa dwóch przepompowni ścieków wraz z zasilaniem: jedna w ul. Kruczej, druga ul. Rolnej, gdzie pojawią się też przyłącza wodociągowe.

Termin składania ofert mija 12.04.2021r. Wykonawca będzie miał 90 dni od podpisania umowy na wykonanie zadania 1 i 130 dni na wykonanie zadania 2.

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020″.

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl