Więcej pieniędzy na opiekę dla seniorów 75+

Starogard Gdański otrzymał dodatkowe 177 tys. zł na świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+. Pieniądze przyznał miastu Wojewoda Pomorski w ramach programu rządowego „Opieka 75+’.

Program „Opieka 75+” w Starogardzie Gdańskim realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

– Ofertę dotowanych usług specjalistycznych dla mieszkańców: samotnych osób w wieku 75 i więcej lat w ramach rządowego programu „Opieka 75+” realizujemy od lipca 2018 roku. Zgodnie z zasadami finansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej korzystamy z dotacji na 50% planowanych na ten cel wydatków– głownie na wynagrodzenia dla opiekunów – informowała w chwili przystąpienia do programu Urszula Ossowska, dyrektor starogardzkiego MOPS.

20 maja br. Wojewoda Pomorski ogłosił listę miast i gmin, które otrzymały dodatkowe pieniądze w ramach programu. Starogard Gdański znalazł się wśród 20 beneficjentów w województwie pomorskim, które łącznie otrzymały ponad 1,7 mln zł na świadczenie usług opiekuńczych dla osób w wieku 75+. Z 286 tys. zł przyznanych pięciu pomorskim miastom, Starogard Gdański otrzymał 177 734,50 zł.

– Program Opieka 75 + ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym usług specjalistycznych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, które ukończyły 75 rok życia. Są to głownie osoby, które z różnych przyczyn, między innymi wieku i chorób wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Otrzymane pieniądze przeznaczymy głownie na zapewnienie tym osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia oraz na poprawę jakości ich życia – zapewniła dyrektor MOPS.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl