Więcej bezdomnych w Starogardzie

21 osób bezdomnych przebywa aktualnie na terenie Starogardu Gdańskiego, o  9 więcej niż w 2017 roku.  To wynik ogólnopolskiego badania organizowanego co roku od 2013 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W środę, 13 lutego 2019 roku przeprowadzono w Polsce badanie, które polegało na policzeniu osób bezdomnych. Akcja odbyła się po raz czwarty – pierwsza edycja miała miejsce w 2013 r.

– W Starogardzie bezdomnych liczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej – poinformowała koordynator działań Teresa Gilla, kierownik Sekcji Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny MOPS. – Dwa zespoły badawcze udały się w miejsca, które wcześniej zostały wskazane, jako miejsca gromadzenia się i przebywania osób bezdomnych. Sprawdzono teren ogrodów działkowych, dworce PKS i PKP oraz stołówki prowadzone przez Parafialne Zespoły CARITAS – dodała Pani koordynator.

W badaniu ujawniono 21 osób bezdomnych, którzy funkcjonują na terenie Starogardu Gdańskiego: 17 mężczyzn i 4 kobiety. To o 9 osób więcej niż w 2017 roku. Jako swoje miejsce pobytu wskazały: altany działkowe (3), pustostany (3), dworce (5), chlewik (1), klatki schodowe i piwnice (4), miejsca niemieszkalne – ulica (5). Najmłodsza z osób bezdomnych ma 36 lat, natomiast najstarsza 72 lata. 

– W czasie badania ankietowaliśmy bezdomnych  w celu ustalenia przyczyn ich bezdomności oraz określenia możliwości pomocy adekwatnej do ich sytuacji. Każdemu zaproponowano skierowanie do schroniska, jednak nikt nie przyjął proponowanego wsparcia i nie wyraził zgody na skierowanie go do placówki zapewniającej schronienie – móili pracownicy socjalni uczestniczący w badaniu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim w celu zapewnienia osobom bezdomnym pomocy współpracuje z placówkami, prowadzonymi przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa im. Brata Alberta w Grudziądzu, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Bezdomnych AGAPE w Borowym Młynie oraz Stowarzyszeniem Monar-Markot w Gdańsku.

– Zakontraktowanych mamy tyle miejsc, że każdy bezdomny, który ostatnie zameldowanie posiadał na terenie Starogardu Gdańskiego, może liczyć na skierowanie do tych placówek – mówi Grzegorz Formela, pracownik socjalny MOPS ds. bezdomnych. Osoby bezdomne, które nie wyrażają zgody na skierowanie do schroniska mogą skorzystać z całodziennego wyżywienia wraz z zabezpieczeniem potrzeb higieniczno-sanitarnych, które na podstawie umowy z MOPS świadczy Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego. Dodatkowo w Parafialnym Zespole CARITAS przy Parafii p.w. Św. Katarzyny osoby bezdomne i potrzebujące wsparcia, mogą otrzymać gorący posiłek w jadłodajni oraz artykuły spożywcze w ramach programu FEAD – przypomina Pan Grzegorz Formela.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl