Wiceprezydent Starogardu Gdańskiego wyróżniony przez lokalnych przedsiębiorców

Zarząd Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców wyróżnił zastępcę Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwestycyjnych medalem za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Tadeusz Błędzki odebrał medal podczas debaty poświęconej nowym wyzwaniom dla przedsiębiorców, która odbyła się 24 listopada w hotelu REN.

Od 2014 roku Starogard Gdański konsekwentnie buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem. Na ich straży z ramienia prezydenta miasta Janusza Stankowiaka stoi jego zastępca ds.techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki. 24 listopada podczas debaty biznesowej Zarząd Starogardzkiego Klubu Biznesu Związek Pracodawców uhonorował wiceprezydenta medalem. Wyróżnienie przyznał mu za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i rozwijanie pozytywnych relacji pomiędzy biznesem a samorządem. Medal wręczyła prezes Zarządu SKB Barbara Stanuch podczas debaty poświęconej „Nowym Wyzwaniom dla przedsiębiorców”.

Debata ” Nowe wyzwania dla przedsiębiorców”, która odbyła się 24 listopada w Hotelu REN

Starogard sprzyja rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości

– Bardzo dziękuję – w imieniu całego zarządu Miasta. Jestem tylko jego przedstawicielem i tak też odbieram ten medal, jako wyróżnienie dla Miasta, które w swojej misji zakłada tworzenie przyjaznych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – powiedział wiceprezydent Tadeusz Błędzki.

Prezydnet Miasta Starogard Gdańskim Janusz Stankowiak i wiceprezydent Tadeusz Błędzki

– Rozwój miasta to rozwój przedsiębiorczości, a rozwój przedsiębiorczości to rozwój miasta, jedziemy na tym samym wózku – tak zawsze powtarza nam wiceprezydent Błędzki, za co mu bardzo dziękujemy. Chciałabym też bardzo podziękować prezydentowi Januszowi Stankowiakowi, który od 2015 roku konsekwentnie odwiedza lokalne firmy i poznaje nasze środowisko. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni – dostała Barbara Stanuch.

Prezes SKB przekazała też gratulacje Zarządu prezesowi firmy Feniks ze Skarszew Mariuszowi Nierzwickiemu i Henrykowi Drążkowi właścicielowi Foto Studio. Obaj zostali laureatami tegorocznych sierpniowych Plachandrów Kociewskich w kategorii dużych i mikro przedsiębiorstw. Otrzymali statuetki Ambasadora Kociewia. Spotkanie w hotelu REN było okazją do wręczenia jednej z nich zwycięzcy.

Nowe wyzwania dla przedsiębiorców

Wyróżnienia i podziękowania były tylko dodatkiem do spotkani. Właściwym jego celem była debata pt. „Nowe wyzwania dla przedsiębiorców”

– Spotykamy się tu, żeby rozmawiać. Partnerski dialog przedsiębiorców z samorządowcami w tych czasach jest absolutnie konieczny. Naszą misją jako Stowarzyszenia jest dbanie o kondycję firm zrzeszonych w Klubie. Musimy wiedzieć, jakie czekają nas wyzwania, aby się do nich przygotować. Na jakich zasadach przyjdzie nam prowadzić biznesy – mówiła przees SKB Barbara Stanuch 

Prezes Zarządu Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców Barbara Stanuch

– W tej chwili panuje wielki chaos. Nie wiemy, jakie będą podatki, jaka będzie perspektywa budżetowa i czy będą pieniądze na nowe inwestycje. Przede wszystkim brakuje jasno sprecyzowanych przepisów. W takiej sytuacji trudno prowadzić biznes i cokolwiek planować. Jako przedsiębiorcy jesteśmy przerażeni, bo perspektywy są pesymistyczne. Stąd ta debata, aby rozmawiać o tych problemach, o zjawiskach i kierunkach, które w najbliższym czasie nabiorą szczególnego znaczenia w polskiej przedsiębiorczości. Ewentualnie zaplanować jakieś kroki, może postulaty, zwłaszcza że Starogardzki Klub Biznesu należy do Forum Pracodawców Północy. Musimy wykorzystać tę siłę, bo działając razem i mówiąc jednym głosem, możemy więcej osiągnąć. Organizując to spotkanie, zależało mi na tym, aby przedsiębiorcy się otworzyli i zjednoczyli. Potrzebna nam nowa siła i motywacja do dalszego działania – spuentowała prezes.

Sprawy lokalne

W debacie oprócz przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie Biznesu uczestniczyli senator Ryszard Świlski, Prezes Forum Pracodawców Północy i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menegerów Jolanta Szydłowska oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu w tym prezydent miasta Janusz Stankowiak i starosta starogardzki Kazimierz Chyła. Przedsiębiorcy i samorządowcy dyskutowali o ich obecnej sytuacji w kontekście przemian gospodarczych, wynikających z nieustannych zmian przepisów, podatków i problemów na rynku pracy. Starali się ustalić, cele i kierunki, które pomogą im przygotować się do nowych wyzwań zarówno w sferze działań lokalnych, jak i globalnych.

Debata przedsiębiorców i samorządowców . Od lewej prezydent miasta Janusz Stankowiak, zastępca komendanta Policji Grzegorz Mitura, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusz Banach, prezes firmy FENIKS Mariusz Nierzwicki

Debata podzielona była na trzy części. Do pierwszej rozmowy prowadzący Bartosz Grochowski prezes firmy PressMann zaprosił prezydenta miasta Janusz Stankowiaka, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusza Banacha, prezesa firmy FENIKS Mariusza Nierzwickiego oraz z ramienia Komendanta Policji pierwszego zastępcę Grzegorza Miturę.

Panowie rozmawiali o bieżących sprawach miasta, o problemach związanych z planowaniem budżetów, o rynku pracy, prognozach dotyczących bezrobocia, o problemach z zatrudnieniem pracowników, o bezpieczeństwie i zagrożeniach wreszcie o skutkach kryzysu energetycznego i takich decyzji jak np. odebranie firmom produkującym meble na eksport certyfikatu, umożliwiającego wykorzystywanie do tej produkcji drewna z Pomorza.

Sprawy państwowe

Senator RP Ryszard Świlski w rozmowie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Starogardzkim Klubie Biznesu

Drugą dyskusję poprowadził Senator RP Ryszard Świlski. Jako członek Komisji Budżetu, mówił o realiach budżetowania państwa, jak wyglądają perspektywy finansowe kraju, na co będzie można liczyć w przyszłym roku, a co definitywnie się nie zdarzy. Senator odpowiadał na pytania przedsiębiorców zgromadzonych w sali, którzy dzielili się z nim własnymi odczuciami i niepokojami związanymi z obecną sytuacją gospodarczą w kraju.

Sprawy globalne

W ostatnim panelu na temat spraw natury globalnej rozmawiali Senator RP Ryszard Świlski, prezes Forum Pracodawców Północy i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menegerów Jolanta Szydłowska z przedsiębiorcami: Grzegorzem Borzeszkowskim przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego SKB i prezesem firmy Doradztwo |Podatkowe oraz Zenonem Sobieckim prezesem firmy GRASSO. Podstawą do dyskusji były słowa Steve’a Jobsa „ W świecie biznesu ważne rzeczy nie są wykonywane przez jedną osobę, wykonywane są przez grupę ludzi”.

Prezes Forum Pracodawców Północy i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menegerów Jolanta Szydłowska

– Przedsiebiorcy są potwornie zmęczeni skalą zmian, biurokracją, która ich przytłacza i tym, jak są drenowani. Po pandemii, a szczególnie po tym, jak wszedł Polski Ład, siła polskiej przedsiębiorczości i mobilizacja przedsiębiorców do wspólnego działania się załamały. Wszyscy zajęli się swoimi problemami i ratowaniem własnych biznesów. Wspólna aktywność przygasła. Czas więc najwyższy, aby ją pobudzić i ożywić – powiedziała prezes Forum. 

Podkreśliła, że zwycięża tylko ten,  kto  mając coś do powiedzenia, zabiera głos, protestuje i robi to na skalę masową. Tylko wtedy może zostać usłyszani. – W marcu 2020 roku, jak tylko wybuchał pandemia powołaliśmy do życia Forum Pracodawców Północy. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, w którym siły zjednoczyło 14 pomorskich stowarzyszeń. Łączy nas tylko pisemne porozumienie, że będziemy współpracować dla dobra przedsiębiorców. Ta debata to krok, by zacząć mówić jednym głosem i to głośno – zapewniła na koniec Jolanta Szydłowska.

Dobra rada dla przedsiębiorców – z optymizmem róbmy swoje

– Róbmy swoje – radził przedsiębiorcom i samorządowcom prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak

Na koniec  Bartosz Grochowski zapytał rozmówców o jedną dobrą radę dla przedsiębiorców.  Arkadiusz Banach dyrektor PUB stwierdził, że trzeba myśleć pozytywnie mimo wszystko. Prezydent Miasta Janusz Stankowiak powiedział: „Róbmy swoje, bo wszystko przemija, ten rząd przeminie, kryzys przeminie, a to, co zrobimy zostanie”.

fot. Magdalena Dalecka