Ważny komunikat dotyczący dowodów osobistych

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku informuje o planowanym na dzień 5 listopada br. od godz. 12:00 całkowitym zablokowaniu dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

Oznacza to, że 5 listopada br. od godz. 11:30 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Starogard Gdański nie będzie możliwe załatwienie spraw z zakresu:

– złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
– odebrania nowego dowodu osobistego,
– ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
– zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
– zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
– zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe w dniu 8 listopada 2021 r. od godz. 7:30.
Przerwa w obsłudze spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego w warstwie elektronicznej odciski palców.

Od 8 listopada br. będzie można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Będą zawierały odciski palców i odręczny podpis właściciela. Pamiętajmy, że dotychczasowych, ważnych dokumentów nie trzeba wymieniać.

Po wprowadzeniu nowych dokumentów, ze względu na konieczność pobrania odcisków palców, nie będzie już możliwe składanie wniosków online. Wyjątkiem będą dokumenty dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane więc wniosek będzie można złożyć online.  W sytuacji, gdy nie będziemy mogli przybyć do urzędu (np. osoby niepełnosprawne, chore)  trzeba o tym fakcie poinformować urząd.

Nowe dokumenty tożsamości będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia (z odciskami palców). Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat (bez pobierania odcisków palców).

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu (w warstwie graficznej) – będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. oznaczenie państwa członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.