Warto wymagać od siebie. Dofinansowaliśmy projekt

5.000 zł dofinansowania otrzymał Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim. Pieniądze te mają wesprzeć projekt promujący zdrowy tryb życia wolny od uzależnień wśród dzieci i młodzieży z naszego miasta.

W ramach otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2023 rok została podpisana umowa na realizację zadania publicznego pn. „Warto wymagać od siebie – prawdziwa wolność”. Proboszcz parafii i Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim ks. Grzegorz Weis podpisał umowę na dofinansowanie działań w kwocie 5.000 zł.

Projekt „Warto wymagać od siebie – prawdziwa wolność” jest projektem o charakterze profilaktycznym realizowanym w ramach promowania zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Tytułowa „prawdziwa wolność” nawiązuje wolności jaka daje bycie sobą, ale opartą o wolność od używek. Zakłada, że tak jak wpływ na złe wybory życiowe mogą mieć rówieśnicy, inne osoby, tak drugi człowiek może nas od złych wyborów uratować. Organizatorzy projektu chcą pokazać młodym ludziom, że nie muszą rezygnować ze swoich zasad ale również pociągnąć za sobą rówieśników.
Pierwszym etapem jest cykl warsztatów prowadzonych przez pedagoga-terapeutę. Ich ideą jest pokazanie, że można promować zdrowy styl życia i można się nauczyć mówić o tym w grupie rówieśniczej. Warsztaty mają inspirować do samodzielnego działania na rzecz organizacji czasu. Drugim etapem są zajęcia w grupach, będą to cykliczne spotkania pozwalające dzieciom i młodzieży na ciekawe spędzanie czasu. Opiekę sprawować będzie kadra projektu składająca się opiekunów, którzy prowadzić będą grupę przez cały czas trwania projektu, monitorować postępy, pomagać w realizacji założonych celów i wspierać wszelkie działania młodych ludzi. Trzeci etap, motywujący będzie przewidywał upominki i nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników. Pod koniec roku nastąpi podsumowanie wszystkich działań.

Rekrutacja do projektu jest otwarta. Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim mieści się przy ul. Lubichowskiej 56.

Od lewej: prezydent Miasta Janusz Stankowiak i ks. Grzegorz Weis, proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.