„w ZIELone graMY” – chcemy więcej zieleni

Mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli dostać pieniądze na zadrzewienie, zakrzewienie i ukwiecenie swoich przydomowych ogrodów. Wystarczy pomysł, projekt i plan kosztów. Do rozdysponowania będzie 60 tys. zł.

– Wychodzimy do mieszkańców z nowym projektem „w ZIELone graMY”. Chcemy zaprosić ich do zaangażowania się w zazielenianie miasta. Powiększając powierzchnię „miejskich płuc”, wpływamy na jakość powietrza, którym oddychamy. Dzięki programowi mieszkańcy będą mogli wnioskować o dotację na zieleń, nawet na trawnik przydomowy. Liczy się każdy krzew, kwiat, drzewo, każdy skrawek dodatkowej zieleni – podkreśla prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Z pieniędzy może skorzystać praktycznie każdy – spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i osoby prywatne (w tym gminne osoby prawne). Dotacja będzie przyznawana na wniosek i będzie można za nią sfinansować zakup i urządzenie zieleni na podwórku na terenie miasta. Jak wyjaśnia Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Sebastian Brauer z Urzędu Miasta, Starogard Gdański będzie dotować nawet do 75 proc. inwestycji w trawniki, krzewy, byliny, kwiaty czy drzewa. Maksymalny limit na jedną dotację nie będzie mógł przekroczyć 3 tys. zł.

Warunkiem uzyskania dotacji będzie złożenie wniosku w podanym terminie, udokumentowanie tytułu własności lub prawa do dysponowania terenem oraz przedstawienie planu nasadzeń, bądź projektu zagospodarowania terenu.

W ramach uzyskanej dotacji zagospodarować będzie można wyłącznie teren bezpośrednio przylegający do terenów publicznych – chodników, ulic, budynków. Dodatkowo musi on być widoczny od ich strony, to znaczy nie może być ogrodzony pełnym ogrodzeniem, murem, wysokim żywopłotem, gęstym szpalerem drzew itp.

O terminie rozpoczęcia naboru wniosków Miasto poinformuje mieszkańców na stronie www.starogard.pl i miejskim profilu facebooka.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl