W służbie są najlepsi

Dzięki zaangażowaniu i wzorowemu wykonywaniu zadań służbowych Maciej Olejniczak i Piotr Sadowski z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim w I półroczu 2017 roku osiągnęli najlepsze wyniki w służbie. Podczas XLVI sesji Rady Miasta zwycięzcy konkursu na najlepszego dzielnicowego i policjanta prewencji odebrali gratulacje i nagrody.

Obaj funkcjonariusze wykazali się wzorową służbą i dużą aktywnością w codziennych i bezpośrednich kontaktach z obywatelami miasta. Wielokrotnie interweniowali wobec chuliganów i wandali, pomagali ofiarom przemocy domowej. W kilku przypadkach udało się im odzyskać  mienie pochodzące z przestępstwa. Ścigali też sprawców przestępstw i wykroczeń poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, w tym listami gończymi. Zajmowali się również ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także skutecznie dbali o przestrzeganie porządku publicznego.

asp. sztab. Maciej Olejniczak

Najlepszym dzielnicowym został  asp. sztab. Maciej Olejniczak. Policyjny mundur nosi od 17 lat. Od początku pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę zawodową rozpoczynał jako funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego. Obowiązki dzielnicowego pełni od 2002 roku. W swojej służbie przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę łącznika między policją a społeczeństwem. Interweniuje wobec chuliganów i wandali, pomaga ofiarom przemocy domowej. Ściga sprawców przestępstw oraz wykroczeń. Zajmuje się ustalaniem aktualnego miejsca pobytu osób zaginionych i poszukiwanych, a także dba o przestrzeganie porządku w swoim rejonie służbowym. Nagrodzony dzielnicowy w pierwszym półroczu br. między innymi zatrzymał 19 osób poszukiwanych przez organy ścigania, ujawnił na gorącym uczynku 8 sprawców, którzy popełnili wykroczenie porządkowe. W 3 przypadkach odzyskał mienie utracone w wyniku przestępstwa. Trzykrotnie interweniował w sprawach nieprawidłowości ujawnionych w infrastrukturze, które sprzyjały popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Ponadto w ocenianym okresie 46 razy zwracał się pisemnie do instytucji pomocowych udzielających wsparcie ofiarom przemocy domowej.

sierż. sztab. Piotr Sadowski

Dla sierż. sztab. Piotra Sadowskiego, funkcjonariusza referatu patrolowo-interwencyjnego KPP w Starogardzie Gdańskim to pierwsze takie wyróżnienie. Piotr Sadowski na co dzień patroluje ulice dbając o bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości odwiedzających stolicę Kociewia. W policji pracuje od grudnia 2009 roku. W trakcie patroli realizuje ustawowe zadania policji. Reaguje wobec osób naruszających porządek publiczny, ściga sprawców przestępstw i wykroczeń oraz przeprowadza interwencje zgłaszane policji. W I półroczu br. funkcjonariusz ten między innymi zatrzymał na gorącym uczynku 10 sprawców przestępstw oraz 35 osób, które popełniły wykroczenia o charakterze porządkowym. Ponadto sierż. sztab. Piotr Sadowski w ocenianym okresie zatrzymał 4 osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości oraz 3 osoby, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwym.

Obaj funkcjonariusze wykazali się wzorową służbą i dużą aktywnością w codziennych i bezpośrednich kontaktach z obywatelami miasta. Skutecznie dbali o przestrzeganie porządku publicznego. 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl