W poszukiwaniu inspiracji, jak ma wyglądać starogardzie COP

Centrum Organizacji Pozarządowych ma powstać w Starogardzie do 2018 roku. Od lat  postuluje oto starogardzkie środowisko NGO. Ma to być miejsce spotkań, sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się, współpracy i rozwojowi organizacji. Odpowiedzi na pytanie, jak ma funkcjonować szukali przedstawiciele Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, radni Rady Miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy urzędu w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

W środę 21 czerwca 16 osobowa grupa odwiedziła słupskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Inicjatorem wyjazdu była Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych. Celem była rozmowa z inicjatorami CIO Starogardzianie chcieli dowiedzieć się, jakie kroki należy podjąć i jakich pułapek unikać, aby powołać w Starogardzie podobne miejsce wsparcia dla organizacji pozarządowych.

O działaniach słupskiego COP-u, współpracy samorządu z organizacjami oraz procesie konsultacji społecznych opowiedziała uczestnikom wyjazdu Beata Macedońska – pełnomocnik Prezydenta Słupska ds Organizacji Pozarządowych. Z kolei Monika Węgrzyn – pracownik Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej podzieliła się swoim doświadczeniem w zakresie organizacji słupskiego budżetu partycypacyjnego. Uczestnicy zwiedzili też budynek COP, który powstał podczas rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Jednak najcenniejsze uwagi na temat funkcjonowania słupskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich przekazała Marta Makuch – prezeska CIO. Starogardzianie usłyszeli krótką historię powstawania CIO. Dowiedzieli się jaką misję obrał i jakie ma osiągnięcia.

– Pani prezes opowiedziała nam też o tym, z jakimi problemami musiała się zmierzyć, jakie bariery pokonać, aby osiągnąć cel. Podzieliła się swoim doświadczeniem zarówno w powoływaniu Centrum jak i współpracy w tym zakresie z samorządem – powiedział Marcin Kaszubowski – Przewodniczący Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych. – Tak naprawdę zobaczyliśmy, w jakim jesteśmy miejscu i co musimy jeszcze zrobić, aby w Starogardzie zaczęła działać podobna wspólnota.

O tym, że organizacjom pozarządowym potrzebne jest COP mówi się od wielu lat. W Starogardzie działa blisko 100 zrzeszeń, federacji, stowarzyszeń i fundacji.

– Organizacjom ewidentnie potrzebna jest przestrzeń do wzajemnego poznawania się, współpracy i rozwoju – mówi pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych Sylwia Ossowska. – Ma to być miejsce, w którym przedstawiciele organizacji będę mogli się spotykać, wspierać, wymieniać pomysłami i wspólnie starać o pomoc ze strony urzędników.

Tymczasowa siedziba Starogardzkiego Centrum Organizacji Pozarządowych ma być zorganizowana w dawnych biurach OSIR. Organizacje przejmą trzy pomieszczenia, które posłużą im do spotkań, szkoleń oraz prowadzenia doradztwa. W dalszej perspektywie mogą służyć również jako biura dla nowo powstających organizacji. Operator Centrum zostanie wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert. Samo utworzenie Centrum, ustalenie jego kształtu oraz specyfiki działania poprzedzą konsultacje społeczne.

W tym roku na ten cel w budżecie miasta zaplanowano kwotę 14 tys zł.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl