W gimnazjach rusza projekt „Otwarci na sukces”

Miasto uzyskało prawie 31 tys. zł dofinansowania na projekt edukacyjny pt. „Otwarci na sukces”. W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto „Konkurs grantowy na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”. Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.

Przedsięwzięcie, które w 75 % finansuje NBP, ruszy w starogardzkich gimnazjach po feriach zimowych. Uczniowie klas drugich, którzy wezmą udział w warsztacie „Otwarci na sukces”, poznają podstawy ekonomii i odpowiedzą na wiele nurtujących ich pytań.

Wzrost wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych

Dzięki uzyskanym pieniądzom młodzież będzie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i spotka się z doradcą zawodowym. Realizatorzy projektu zorganizują też dla nich wycieczki poznawcze do miejscowych zakładów pracy oraz wizyty w urzędach i instytucjach, które prowadzą działalność gospodarczą. Uczniowie zapoznają się z zastosowaniem zdobytej wiedzy w praktyce. Ideą przedsięwzięcia jest wykształcenie w młodych ludziach postaw przedsiębiorczych, otwartych na zmiany zachodzące na rynku pracy, jak również poszerzenie ich wiedzy ekonomicznej.

Szansa na nagrody dla najlepszych

Projekt zakończy się konkursem na najlepszą koncepcję przedsiębiorstwa, które miałoby rację bytu na lokalnym rynku i które zmniejszyłoby bezrobocie w mieście. Patronat nad konkursem objął prezydenta miasta Janusz Stankowiak. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Partnerzy projektu

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców w Starogardzie Gdańskim
Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku