W duchu dumy i patriotycznych wartości

3 maja w całej Polsce uroczyście obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja. W tym roku przypada 232. rocznica jej uchwalenia. W Starogardzie Gdańskim uczciliśmy ją na Rynku Staromiejskim, gdzie na maszt uroczyście wciągnięta została flaga państwowa. Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert. Delegacje najważniejszych instytucji złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą powrót Starogardu do Państwa Polskiego.

W imieniu władz miasta kwiaty złożyli Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak, jego Zastępca ds. Społecznych Maciej Kalinowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert.

Władze miasta (od prawej): Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i wiceprezydent Maciej Kalinowski składają wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powrót Starogardu do Państwa Polskiego. Na zdjęciu więcej osób, trzy osoby na pierwszym planie. Kwiaty odbierają harcerze.
Władze miasta (od prawej): Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i wiceprezydent Maciej Kalinowski składają wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą powrót Starogardu do Państwa Polskiego.

– W polskiej tradycji 3 maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania. Dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której trzeciomajowa konstytucja jest fundamentem. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji 3 Maja, testamentu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju. Konstytucja 3 Maja połączyła chrześcijańskie tradycje Europy i wartości oświecenia, umożliwiła powstanie i przetrwanie narodu polskiego przez okres zaborów, niewoli i okupacji. Wartości zawarte w pierwszej pisanej konstytucji w Europie – wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja i podział władzy, rządy oparte na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas zawsze najważniejszym wzorem do naśladowania. Każde pokolenie, naród i kraj potrzebuje wartości dotyczących godności, wolności, tolerancji i poszanowania – mówiła Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert.

Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert podczas przemówienia okolicznościowego
Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert podczas przemówienia okolicznościowego

– Konstytucja 3 Maja dzisiaj powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności o dobro wspólne. Dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba. Dlatego w imię hołdu dla dziedzictwa Konstytucji 3 Maja, z szacunku, z chwały patriotycznych czynów naszych przodków i współczesnych, starajmy się szukać drogi do wspólnego dobra. Jak mówią słowa Konstytucji 3 Maja, postępujmy tak, aby na „błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć”. Wykorzystajmy Święto Konstytucji 3 Maja jako okazję do refleksji. W duchu dumy i patriotycznych wartości spędźmy ten dzień. Niech Majowa Jutrzenka zagości w naszych sercach i niech owocuje dobrem, miłością i pokojem – zakończyła Anna Benert.

W swoim wystąpieniu Przewodnicząca Rady Miasta odniosła się także do trudnej sytuacji narodu ukraińskiego i tego jak wielką pomoc niosą naszym wschodnim sąsiadom starogardzianie.

Członkowie Orkiestry Dętej grają na instrumentach. W tle poczty sztandarowe.
Muzyczną oprawę uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta SCK.

Uroczystości prowadził harcmistrz Wojciech Mokwa z miejskiego Hufca ZHP. O ich muzyczną oprawę zadbała Orkiestra Dęta Starogardzkiego Centrum Kultury, która poprowadziła także przemarsz sprzed Ratusza Staromiejskiego do kościoła św. Katarzyny, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Miasta i Ojczyzny.

Fot. Małgorzata Rogala