W budynku przy ul. Hallera można jeździć windą

Od czwartku, 3 grudnia w budynku przy ul. Hallera 19 działa winda osobowa. Budowa kosztowała ponad 600 tys. zł. Symboliczne przecięcie wstęgi i pierwsza jazda zbiegły się z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W czwartek, 3 grudnia w Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, prezydent miasta oficjalnie otworzył nowo wybudowaną windę osobową w budynku przy ul. Hallera 19a. Symboliczną wstęgę przeciął wspólnie z wiceprezydentem Tadeuszem Błędzkim, przewodniczącą Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej radną Anną Gdaniec, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji Marzeną Klein oraz właścicielem firmy wykonawczej Patrykiem Łabuńskim.

Symboliczną wstęgę w związku z oddaniem do użytku windy osobowej w budynku przy ul. Hallera, przecięli od lewej: wiceprezydent miasta Tadeusz Błędzki, prezydent miasta Janusz Stankowiak, radna Rady Miasta Anna Gdaniec, dyrektor OSiR Marzena Klein i właściciel firmy MAT-BUD Patryk Łabuński

– Likwidacja barier architektonicznych i dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością to ważne elementy miejskiej polityki społecznej i strategii rozwoju miasta – powiedział prezydent miasta Janusz Stankowiak. – Fakt, że w budynku na piętrach mieszczą są dwie ważne instytucje pomocowe – Dzienny Dom Senior + Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z usług których korzystają m.in. osoby starsze i z niepełnosprawnością oraz matki z dziećmi w wózkach, był wystarczającym powodem do realizacji tego zadania.  Winda jest tu po prostu niezbędna  – dodał włodarz miasta.

Pierwsza jazda nowa windą w budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 19. Na zdjęciu od lewej: przewodnicząca Komisji  Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Anna Gdaniec oraz dyrektor OSIR Marzena Klein

Budowa windy i montaż platformy umożliwiają osobom niepełnosprawnym bezpieczne i samodzielne korzystanie z czterokondygnacyjnego budynku, dzięki czemu mogą one w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

– Każda udogodnienie dla osób niepełnosprawnych zwiększa ich możliwości do korzystania w pełni ze swoich praw, a także uczestnictwa w życiu społecznym. Dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności niezaprzeczalnie jedną z największych przeszkód, z jaką muszą się mierzyć każdego dnia, są schody. Dla niektórych ich pokonanie to po prostu olbrzymi wysiłek, dla innych – rzecz niewykonalna. Winda to najlepsze rozwiązanie by wyrównać szanse osób z niepełnosprawnością, aby na równi z osobami zdrowymi mogły korzystać z dobra, które miasto oferuje – wyraził swoją opinię  Łucjan Czerniejewski przewodniczący Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Starogardzie Gdańskim.

Użyteczność nowej widy potwierdzili też pracownicy i podopieczni Dziennego Domu Senior +.

Ruchoma platforma przychodowa umożliwia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz matkom z dziećmi w wózkach wjazd do budynku przy ul. Hallera 19a

– Urządzenie zdecydowanie ułatwi naszym podopiecznym przemieszczanie się pomiędzy piętrami, a pracownikom usprawni pracę. Otworzy też „furtkę” dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które do tej pory miały ograniczony dostęp do naszych zajęć i rehabilitacji – powiedziała Ilona Walendziak koordynatorka Dziennego Domu Senior+.

Windę wybudowała firma MAT BUD Usługi Ogólnobudowlane Patryk Łabuński z Bobowa, na ręce którego Prezydent Miasta przekazał podziękowania za sprawną i terminową realizację zadania.  Budowa trwała 4 miesiące. Zakończyła się 20 listopada br.

Prezydent Janusz Stankowiak podziękował wykonawcy właścicielowi firmy MAT-BUD za terminowe i solidne wykonanie zadania.

Prace objęły budowę wewnętrznego szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy osobowej o udźwigu 800 kg, dla 10 osób oraz platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Winda zamontowana jest w budynku administracyjno – socjalnym, natomiast platforma przy schodach zewnętrznych prowadzących do głównego wejścia do budynku.

Inwestycja kosztowała 654 973,95 zł. Budowa windy była możliwa dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dotację w kwocie 194 tys. zł przydzielił miastu Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

fot. Magdalena Dalecka