W 2016 cena wody bez zmian

„Star-Wik” po raz pierwszy od pięciu lat nie podnosi dotychczasowych opłat za wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców miasta.

O utrzymaniu cen wody od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zadecydowali radni na sesji 25 listopada 2015 r.

Pozostawienie wysokości taryf bez zmian daje podstawę do zabezpieczenia kosztów działalności „Star-Wiku” – mówi Przemysław Biesek-Talewski- zastępca prezydenta Starogardu.

Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W Starogardzie dla wszystkich mieszkańców obowiązuje jedna taryfa. Natomiast opłata abonamentowa zależy od wyposażenia w urządzenia pomiarowe. Dla odbiorców  rozliczanych według wskazań wodomierza dokonano podziału na 2 grupy. Pierwsza z nich to gospodarstwa domowe oraz odbiorcy, którzy mają zainstalowany wodomierz o przekroju do 20 mm., a drugą grupę stanowią pozostali odbiorcy. Dodatkowo opłata abonamentowa naliczana jest dla odbiorców mieszkających w budynku wielolokalowym.

Lp. Wyszczególnienie J.m. Cena netto Cena brutto
1 Cena za dostarczoną wodę, w tym również na cele przeciwpożarowe zł/m3 3,61 3,9
2 Cena za odprowadzone ścieki zł/m3 4,66 5,03

 

3 Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie
3.1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm zł/m-c 5,70 6,16
Pozostali odbiorcy zł/m-c 25,19 27,21
3.2. W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym zł/m-c 3,19 3,45

 

4. Stawka opłaty abonamentowej dla ścieków na odbiorcę miesięcznie
4.1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego
Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm zł/m-c 4,98 5,38
Pozostali odbiorcy zł/m-c 25,26 27,28

 

5. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych zł/

przyłącze

145,00 178,35
6. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych zł/
przyłącze
145,00 178,35

 

 

Wydział Informacji Społecznej

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl