Uzyskali awans zawodowy

25 sierpnia br. dziewięciu nauczycieli z pięciu szkół i dwóch przedszkoli odebrało z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Starogard Gdański akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 grono nauczycieli mianowanych w Starogardzie Gdańskim powiększyli:

  • Ewa Malinowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego z Miejskiego Przedszkola Nr 3,
  • Kinga Żołądek – nauczycielka wychowania przedszkolnego z Miejskiego Przedszkola Nr 8,
  • Joanna Grzybek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1,
  • Marek Murawski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 3,
  • Anna Gryniuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4,
  • Katarzyna Kalkowska – nauczycielka nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4,
  • Aneta Lorenz-Kambach – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
  • Dawid Żygowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej NR 2,
  • Aleksandra Ćwiklińska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2,
  • Magdalena Kołakowska – nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 6.

Uzyskanie tego awansu wiązało się z odbyciem prawie 3 letniego stażu i koniecznością zdania końcowego egzaminu. Uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego tradycyjnie odbyła się w Urzędzie Miasta, a akty nominowania nauczycielom wręczył wiceprezydent miasta Maciej Kalinowski.

Przed ich wręczeniem nauczyciele w obecności wiceprezydenta, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Agnieszki Buczyńskiej oraz dyrektorów szkół i przedszkoli złożyli uroczyste ślubowanie. Zapewnili, że będą rzetelnie pełnić powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna. Będą rozwijać osobowość uczniów oraz własną, a także kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, jak również poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Prezydent pogratulował wszystkim mianowanym, życząc im owocnej pracy i sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym 2021/2022.