Uwaga! Zmiana organizacji ruchu na Rynku

Na starogardzkim Rynku zmieniona została organizacja ruchu. Na łączniku przy Ratuszu Staromiejskim wprowadzono ruch jednokierunkowy z ul. Hallera w kierunku ul. Podgórnej.

Warto pamiętać, że w całym obszarze Starego Miasta obowiązuje strefa zamieszkania. To znaczy, że piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami, a kierowcy nie mogą przekraczać prędkości 20 km/h. Zabroniony jest też postój w innych miejscach niż wyznaczone. Piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i nie mają obowiązku korzystania z chodnika, czy pobocza. Dzieci do lat 7 nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej.

Na ul. Kellera powrócił postój taksówek. Prosimy, żeby pojazdy tam nie parkowały i aby wszyscy zwracali uwagę na oznakowanie dróg.

Na łączniku przy Ratuszu Staromiejskim wprowadzony został ruch jednokierunkowy z ul. Hallera w kierunku ul. Podgórnej.