Uwaga! Zmiana organizacji ruchu

W związku z trwającą przebudową ul. Lubichowskiej, od 3 listopada zamknięty będzie na niej jeden pas ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do wjazdu do STAR-WiK-u (strona prawa).

Jednocześnie nastąpi także zamknięcie ul. Lubichowskiej na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z ul. Południową.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl