Uwaga! Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

W związku z przebudową ulicy Kopicza w Starogardzie, wykonawca firma STRABAG informuje o wprowadzeniu od dnia 6 lutego tymczasowej zmiany organizacji ruchu na ww. ulicy.

W pierwszym etapie przebudowany zostanie cały odcinek ul. Kopicza (od skrzyżowania z ul. Balewskiego do skrzyżowania z ul. Jacobsonów). Przebudowane zostanie również skrzyżowanie z ulicą Schwabe. Ze względu na charakter prowadzonych robót budowlanych, ruch pojazdów nie będzie możliwy na przebudowywanych ulicach, z wyłączeniem pojazdów mieszkańców.